November 30, 2022

Varför är det hållbart att flytta till molnet?

Det finns många fördelar med att lagra data i molnet. Skalbarheten, flexibiliteten och kostnadseffektiviteten är några av de mest uppenbara fördelarna med molntjänster. Det finns även stora skillnader rörande hållbarhetseffekten med att lagra data i molnet jämfört med en traditionell on-premise plattform. I Microsoft studie Hållbarhet i Azure – Hållbar teknik i Microsoft Azure framgår det att molnlösningar kan vara upp till 93 procent mer energieffektiva, och upptill 98 procent mer koldioxideffektiva jämfört med on-premise lösningar.

Molncenter drivs av förnybar energi

För att vi på Business Vision ska kunna erbjuda organisationer en hållbar IT behöver vi ha möjligheten att hjälpa företag att minimera sin energiförbrukning. För att kunna detta behöver molndatacenter drivas av förnybar energi. Därför är vi extra stolta över att vara partner med Microsoft är ledande i den här satsningen. Microsoft har ett stort fokus på molnet och har satt upp tydliga mål och en aggressiv plan för att 2030 vara koldioxidnegativt och år 2050 ta bort sina historiska koldioxidutsläpp helt. Microsoft arbetar även med att implementera 100% förnybara energikällor för sina datacenter till 2025, där den förnybara energin kommer från sol-, vind- och vattenkraft.

Under 2019 samarbetade Microsoft med Vattenfall AB för att driva Microsoft tre nya datacenter i Sverige. Där utvecklade de en lösning som spårar förbrukning, produktion och lagringsdata för Vattenfalls förnybara energikällor i realtid. Detta ger indikation på hur mycket förnybar energi som krävs för att möta Azure-användares krav när som helst. Microsoft har även lanserat deras nya molntjänst Cloud for sustainability som är utformad för att hjälpa företag att mäta, få förståelse för och ta ansvar för sina koldioxidutsläpp. Molntjänsten ger kunderna kontroll över sina miljöinitiativ genom uppsättning av omfattande, integrerade och automatiserade insikter som gör det möjligt agera i sitt företags hållbarhetsresa.

Hållbar IT för Business Vision

För oss på Business Vision handlar hållbar IT om att hela tiden ha ett hållbarhetsfokus i våra arbetsprocesser, både internt samt mot kund. Vi arbetar aktivt för att utveckla och bibehålla en hållbarhetskultur bland våra anställa. Vi möter samhällets växande efterfråga på digital kompetens och arbetar aktivt med att utveckla och ta del utav nya digitala verktyg för att kunna leverera det bästa till våra kunder.

Vi erbjuder molnbaserade plattformar för att skapa mer hållbar IT, jämfört med att lagra data lokalt. Tillsammans med att lagra data i molnet är visualisering i Power BI ett fantastiskt verktyg för att enkelt att få bättre kontroll över sin organisations miljöavtryck. Visualiseringsverktyget ger en omedelbar insyn i de koldioxidutsläpp din användning av Microsofts molntjänster ger upphov till.

Att placera data i molnet är mer energieffektivt och öppnar också upp för användning av ny teknik, såsom AI och IoT, vilket i sin tur skapar möjligheter för mer hållbara affärsmodeller. Genom att fortsätta möta samhällets växande efterfrågan på digital kompetens kan vi arbeta tillsammans för att stå redo för framtidens utmaningar. När vi hjälper våra kunder att migrera till molnet ser vi det som en del i vårt hållbara arbete där vi framtidssäkrar kundens dataplattform, ger möjlighet till vidareutveckling och nya integrationer med fler datakällor som kan stödja deras hållbara arbete.

Läs mer om hur vi på Business Vision arbetar kring miljö och hållbarhetsfrågor HÄR.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss