Fastighetsbranschen

Med över 20 års erfarenhet har vi hjälpt kunder inom flera olika branscher. Läs om vår erfarenhet inom fastighetsbranschen!

Boka möte
En bild på en kille på Business Vision som sitter i ett mötesrum bredvid två kollegor.

Business Intelligence inom fastighetsbranschen

Business Intelligence handlar kort och gott om att förvandla all verksamhetsdata till kraftfulla insikter för att enklare kunna ta värdeskapande beslut. Kopplat till fastighetsbranschen erbjuder BI en möjlighet att nyttja krafterna i IoT, Machine Learning, AI, Data Warehousing m.m. Det öppnar upp dörren för att utvecklas mer hållbart, effektivisera, arbeta mer proaktivt och generera nya intäktsströmmar.

Vi kan hjälpa er att...

Analysera besöksdata

Med hjälp av IoT-sensorer är det möjligt att räkna in- och utpasserande och prediktera antalet besökare i era fastigheter. Det skapar en lönsamhet där beläggningen kan anpassas efter er besöksdata.

Prediktera underhåll

Vi kan koppla på AI och IoT i lösningen som gör att ni kan prediktera ert underhåll. Det resulterar i en effektiv drift, minskade underhållskostnader och en möjlighet att undvika dyra driftstopp.

Bli hållbara snabbare

Vi kan skapa en klimatportal som gör att ni får en tydlig överblick av er energidata. Det leder till att ni och era hyresgäster kan följa energianvändningen, sänka förbrukningen och bli mer hållbara.

Effektivisera driften och förvaltningen

Förenkla uppföljningen och rapporteringen för er drift och förvaltning. Genom lättöverskådliga rapporter i Power BI kan ni bli mer effektiva och enklare ta beslut.

Sänka kostnaderna med rätt temperatur

Med hjälp smarta IoT-sensorer får ni en tydlig temperaturövervakning som gör att ni kan styra temperaturen på ett hållbart sätt för att minska energikostnaderna.

Få allt på ett ställe

Med hjälp av Business Visions intelligenta integrationsplattform kan ni erhålla en samlad bild över all er data relaterat till era fastigheter i ett och samma verktyg.

RealEstateCore

RealEstateCore (REC) är en ontologi som skapar nya möjligheter till smartare, effektivare och energisnålare byggnader och städer. Det realiseras först när olika system (ex. ventilation, passagesystem, värme, belysning m.m.) agerar i symbios med varandra och för att lyckas med det måste de tala samma språk - Med RealEstateCore blir språket enhetligt. Vi på Business Vision har erfarenhet och kunskap från flera projekt inom fastighetsbranschen där vi skapat digitala helhetslösningar för smarta byggnader genom att applicera REC.

Kontoret Stockholm
AMF Fastigheter

AMF Fastigheter fick en intelligent integrationsplattform

Med hjälp av Business Visions intelligenta integrationsplattform kan AMF Fastigheter växa tillsammans med sina behov, arbeta för smartare fastigheter och en grönare framtid.

Läs kundcase