Hälsa och sjukvård

Med över 20 års erfarenhet har vi hjälpt kunder inom flera olika branscher. Läs om vår erfarenhet inom hälsa och sjukvård!

Boka möte
En bild på en kille på Business Vision som sitter i ett mötesrum bredvid två kollegor.

Business Intelligence inom hälsa och sjukvård

Business Intelligence handlar kort och gott om att förvandla all verksamhetsdata till kraftfulla insikter för att enklare kunna ta värdeskapande beslut. Kopplat till hälsa och sjukvård erbjuder BI en möjlighet att kunna leverera bättre vård på ett tryggare sätt genom att garantera efterlevnad, integritet, konfidentialitet och tillgänglighet av er data.

Vi kan hjälpa er att...

Erbjuda originell vård

Genom tydliga rapporter med patientdata i kombination med annan relevant data kommer ni erhålla nya och värdefulla insikter som leder till mer personlig vård.

Effektivisera resursallokeringen

Vi kan skapa en effektiv resursallokering som gör det enkelt för er att tyda och planera för salkapaciteten eller beläggningen.

Data management

Med vår expertis inom maskininlärning kan vi erbjuda automatiserade processer där olika journalsystem och datakällor är samlat för centrerad kontroll.

Enkelt följa upp KPI:er

Vi gör det möjligt för er att mäta olika besökstyper som t.ex. antal nybesök, återbesök, undersökningar och operationer, för att ni ska kunna arbeta mer målstyrt.

Öka säkerheten

Med Microsoft Azure erhåller ni en högre och effektiv säkerhet, sekretess och efterlevnad. I kombination med AI skapar vi intelligenta övervakningsverktyg.

Bli mer innovativa

Med nya och moderna tekniker är möjligheterna för att utvecklas oändliga. Vi kan modernisera er vårdteknik och prediktera hälsoproblem innan de uppstår.

Stora möjligheter med en helhetsleverantör inom data och analys

Vi är en helhetsleverantör inom data och analys vilket innebär att vi kan leverera lösningar från "ax till limpa" - hämta, lagra, förädla och visualisera er data. Vi kan exempelvis migrera er data till molnet, förädla, koppla på IoT och ta fram nya insikter med AI för att sedan visualisera er data i Power BI. Med vår breda kompetens och erfarenhet är vi experter på att skräddarsy lösningar efter verksamheters behov.

Kontoret Stockholm