Offentlig sektor

Med över 20 års erfarenhet har vi hjälpt kunder inom flera olika branscher. Läs om vår erfarenhet inom offentlig sektor!

Boka möte
En bild på en kille på Business Vision som sitter i ett mötesrum bredvid två kollegor.

Business Intelligence inom offentlig sektor

Business Intelligence handlar kort och gott om att förvandla all verksamhetsdata till kraftfulla insikter för att enklare kunna ta värdeskapande beslut. Kopplat till offentlig sektor erbjuder BI en möjlighet att nyttja krafterna i IoT, Machine Learning, AI, Data Warehousing m.m. Det öppnar upp dörren för att exempelvis effektivisera er målstyrning, möjliggöra transparens, skapa innovativ samhällsnytta och bibehålla välfärden.

Vi kan hjälpa er att...

Öka transparensen till medborgarna

Vi gör det enkelt att tillgängliggöra data till externa intressenter för ökad transparens, för att de ska kunna ta sig an nya utmaningar och lösa samhällsproblem.

Erhålla en modern och flexibel uppföljning

Med en mer modern och flexibel uppföljning i Power BI kopplat till intelligenta inbyggda insikter kring er data kan ni ta mer värdeskapande beslut.

Skapa innovativ samhällsnytta

Med IoT kan vi hjälpa er att skapa innovativ samhällsnytta och ett bättre liv i en uppkopplad värld.

Bibehålla välfärden

Vi hjälper er att utforska hur ny teknik som exempelvis AI eller IoT kan hjälpa er att bibehålla den välfärd vi har idag.

Säkerhetställa en hög rättssäkerhet

Med hjälp av AI kan vi höja kvaliteten och effektiviteten i er verksamhet för att ni ska kunna säkerställa en hög rättssäkerhet.

Samordna komplex information

Med hjälp av Business Visions intelligenta integrationsplattform kan ni erhålla en samlad bild över all er data.

PRO(a)ACT - Intelligent inköpsanalys

PRO(a)ACT är produktbolaget som förenklar arbetet med inköpsanalysen genom att automatisera kategoriseringen av era kostnader och förädla er data, för att ge er tid att analysera istället för att administrera. PRO(a)ACT har stor erfarenhet av att hjälpa offentliga verksamheter med deras inköpsanalys. Business Vision och PRO(a)ACT kan tillsammans leverera en heltäckande helhetslösning skräddarsydd efter era behov.

Kontoret Stockholm
AMF Fastigheter

Vi reducerade Lejonfastigheters ledtid och kostnader

Från ett komplicerat flöde till ett bättre strukturerat och delvis automatiserat flöde. Läs mer om hur Lejonfastigheter fick ner sin ledtid med 66 procent efter att projektet färdigställts.

Läs kundcase