180 grader

En leadsplattform baserad på Microsoft Azure och Power BI gör att 180 grader enkelt identifierar trender.

Boka möte

180 grader hjälper företag som har hamnat i en svår ekonomisk situation att skapa bra förutsättningar för att bli lönsamma igen. Företaget saknade möjligheten att kunna förädla data från affärsinformation från svenska bolag och på ett enkelt sätt göra egna analyser. Business Vision har med Azure och Power BI byggt en flexibel leadsplattform.

Utmaning

180 grader har idag ett samarbete med ett kreditupplysningsföretag för att få tillgång till affärsinformation om svenska bolag, men de saknade möjligheten att kunna förädla denna data och på ett enkelt sätt göra egna analyser.

Lösning

Business Vision har med Azure functions byggt upp en integration mot källdataleverantörens REST API för att bygga upp en databas i Azure DB. En datamodell har sedan tagits fram i Power BI för att möjliggöra analys. Lösningen är också i linje med företags Office 365-strategi där tjänster som Outlook, SharePoint Online och Power BI fungerar sömlöst med varandra.

Resultat

180 grader har nu möjlighet att identifiera potentiella kunder genom att kombinera data de får från kreditupplysningsföretaget i kombination med de trender de själva ser i olika branscher.

"Att enkelt kunna identifiera trender, exempelvis att åkerier i en viss region börjar få anmärkningar hos kronofogden har medfört att vi kan vara mer proaktiva i vårt agerande mot vissa branscher. Vi kan också koppla ihop mängder av andra nyckeltal och göra historiska analyser för att se vilka tendenser som senare leder till betalningsanmärkningar. Eftersom betalningsanmärkningar också är en tydlig riskmarkör för konkurs så får vi också bra möjligheter att göra såväl mikro- som makroanalyser av svenska företags ekonomiska hälsa."

- Marcus Wenner, VD och delägare på 180 grader

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss