AMF Fastigheter

AMF Fastigheter fick en integrationsplattform byggd på Azure Integration Services och visuella rapporter i Power BI.

Boka möte

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Med en vision om att skapa platser där människor vill vara är det viktigt för AMFF att kunna möta föränderliga krav som hyresgästerna och framtidens komplexa utmaningar ställer. För att växa tillsammans med dessa behov implementerade vi Business Visions intelligenta integrationsplattform.

Utmaning

AMF Fastigheter ville möta föränderliga krav som hyresgästerna och framtidens komplexa utmaningar ställer. Företaget efterfrågade en modern och flexibel plattform som skulle kunna växa tillsammans med dessa behov. I takt med den snabba teknikutvecklingen ville AMF Fastigheter även dra nytta av de nya tekniska möjligheterna i molnet, för att kunna förhålla sig till krav på miljömedvetna och smarta arbetsplatser samt följa bolagets uppsatta klimatmål.

Lösning

Vi implementerade Business Visions intelligenta integrationsplattform som sammanfogar data från flera olika system och nyttjar relationerna sinsemellan, för att leverera en högre grad av kontext. Det skapade i sin tur gemensamma strukturer som gjorde att uppföljningen kunde utgå från en och samma sanning.

Först implementerades en modern BI-plattform i Microsoft Azure och därefter integrerades data till RE(a)ACT™ (Business Visions molntjänst specialanpassad för just fastighetsbolag) och till digitala skyltar i fastigheterna. Integrationsplattformen kompletterar även existerande datastrukturer med dataflöden för sensordata i en IoT-plattform, vilket ger en större möjlighet att arbeta för smartare fastigheter och en grönare framtid.

Resultat

Tidigare behövde AMF Fastigheters användare ha access till olika system och sammanställa data manuellt. Idag får användarna numera en samlad bild över utvalda områden genom visuella rapporter i Power BI, som gör det enkelt att gå från överblick till detalj. I framtiden kan verktygen för uppföljning bli flera, allt beror på hur behoven i organisationen förändras kring analys och uppföljning.

Hög tillgänglighet, säkerhet och tillförlitlighet garanteras genom nyttjandet av de implementerade robusta plattformarna som är levererade enligt Business Visions Patterns & Practices för integrationer och IoT.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss