Aritco

Business Vision hjälpte Aritco att få bättre kontroll över sin data med en modern och flexibel lösning i Microsoft Azure och Power BI.

Boka möte

Aritco är en tillverkare av plattforms-och villahissar och företaget levererar hissar till både offentliga och privata marknader över hela världen. De hade en utmaning i att förvalta och få kontroll över all data eftersom strukturen var föråldrad och fördelad på över 130 rapporter. Med hjälp av en modern och flexibel lösning i Microsoft Azure och Power BI effektiviserades och strukturerades deras processer.

Utmaning

Aritco hade tidigare en annan lösning för att hantera och analysera sin verksamhetsdata. Det fanns dock en utmaning i att förvalta och få kontroll över all data eftersom strukturen var föråldrad och fördelad på över 130 rapporter. Aritco hade ett önskemål om att erhålla en mer modern och flexibel lösning med en tydligare struktur.

Se vår kundintervju med Aritco här.

Lösning

Business Visions lösning blev ett datalager i molnplattformen Microsoft Azure, där data hämtades från källsystem med Data Factory för att behandlas och anpassas. Därefter skapades visuella rapporter i Power BI baserat på data från produktion, försäljning, inköp och finans.

Rapporterna togs fram för att göra det enkelt för varje enhet att erhålla värdefulla insikter för att underlätta deras dagliga arbete. Lösningen gör att alla inom organisationen kan ta del av rapporterna, alltifrån högsta ledning till de som arbetar i produktion med hissarna. Rapporterna distribueras smidigt till slutanvändare, externt till leverantörer och partners via applikationer, mejl eller Aritcos egna portal.

Resultat

Lösningen resulterade i att Aritco kunde avveckla flera rapporter som egentligen inte användes, vilket gjorde att verksamheten kunde arbeta effektivare då antalet rapporter minskade från 130 till 37. Alla dataflöden fick en tydligare struktur, ända från källsystem till de visuella rapporterna. Business Vision gjorde även lösningen förvaltningsbar för att Aritco vill kunna underhålla lösningen själva.

"Hos Business Vision fann vi en leverantör som genuint ville förstå vår verksamhet. De var lyhörda på våra behov men kom även med förslag på förbättringar. Både projektet, lösning, samarbetet & förvaltning har fungerat superbra”

- Johanna Olsson, Technical Project Manager på Aritco

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss