Evidia

Business Vision hjälpte Evidia att bli mer datadrivna med Power BI.

Boka möte

Evidia är en stor leverantör av radiologitjänster i Sverige, och de utför årligen många radiologiska undersökningar för både offentliga och privata kunder. Business Vision hjälpte Evidia att uppgradera sina rapporteringsverktyg genom att implementera Power BI, vilket ersatte ett äldre och mindre flexibelt system. Den nya Power BI-lösningen gör det enklare för Evidia att samla, hantera och visa verksamhetsdata på ett användarvänligt sätt. Nu kan de lättare följa upp antalet undersökningar, remissfrekvenser och genomloppstider vilket ger möjlighet till trendanalyser och effektiviserar verksamheten.

Utmaning

Varje år genomför Evidia hundratusentals radiologiska undersökningar över hela landet, vilket genererar en omfattande mängd verksamhetsdata. Utmaningen ligger i att skapa en tydlig överblick över denna stora datamängd för att möjliggöra meningsfulla analyser. Evidia efterfrågade ett användarvänligt och visuellt tilltalande rapporteringsverktyg för att kunna samla in och tillgängliggöra data.

Lösning

Efter en grundlig behovsanalys tog Business Vision fram en dynamisk rapport med hjälp av visualiseringsverktyget Power BI. Den skräddarsydda Power BI-rapporten är utformad för att tydligt belysa olika aspekter av verksamhetsdatan och erbjuder enkel delning med relevanta intressenter.

Dataarkitekturen som ligger till grund för rapporten har tidigare utvecklats av Business Vision och kretsar kring ett metadata-styrt Data Warehouse. Detta innebär att strukturen och organisationen av datamodellen är förankrad i metadata, vilket ger ökad flexibilitet och skalbarhet. Därigenom möjliggörs en mer holistisk och insiktsfull förståelse av Evidias radiologiska undersökningar och öppnar upp för strategiska beslut och framtida optimeringar baserade på välgrundad information.

Resultat

Power BI-rapporterna har skapat en bättre översikt över en stor mängd verksamhetsdata och medfört en övergång från en statisk till en dynamisk verksamhetsbild. Detta har resulterat i att Evidia lärt känna sin verksamhet på ett nytt sätt, vilket tillsammans med den nya datainteraktionsmöjligheter skapat värdefulla insikter, tillgängliggjort data och bidragit till att göra organisationen mer datadriven. Evidia kan med Business Visions lösning exempelvis få bättre förståelse för genomloppstider (vilket bland annat inkluderar vänte- och granskningstider) och resursallokering och därmed optimera och effektivisera sin verksamhet för att leverera så bra vård som möjligt till så kort väntetid som möjligt.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss