HBV

Med hjälp av Azure och Power BI analyserar HBV miljontals transaktioner i ett faktureringsflöde.

Boka möte

HBV är en inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Med deras befintliga lösning kunde HBV enbart hämta aggregerad data på månadsbasis och såg ett behov av att hämta data oftare och mer detaljerat. Business Vision skapade en modern BI-plattform i molnet med Microsoft Azure och Power BI.

Utmaning

HBV hanterar en stor mängd transaktioner. När en kund gör ett avrop på ett ramavtal fakturerar leverantören HBV som i sin tur fakturerar kunden. Årligen strömmar över 600 000 fakturor genom systemet. I detta flöde återfinns data kring deras avrop om vad som köpts, av vem, till vilket pris etc. Deras befintliga lösning kunde enbart hämta aggregerad data på månadsbasis, behoven var att kunna hämta data oftare och mer detaljerat.

HBV såg ett behov av att samla data från alla de olika källsystemen i ett gemensamt datalager. Detta för att i nästa steg enklare kunna skapa gemensamma rapporter med data från de olika systemen.

Business Vision anlitades via en upphandling då HBV följer LOU (Lagen om Offentlig Upphandling).

Lösning

För att komma igång direkt har infrastrukturen sats helt upp i Microsoft Azure. Integrationer till källsystem har utvecklats i Logic Apps och hantering av pipelines med Data Factory (v2). Data lagrades sedan i en Azure SQL för att sedan modelleras upp i Power BI.

Genom att bygga upp analysmodellen direkt i Power BI möjliggör en flexibel lösning där kunden själv kan underhålla och förädla all data.

Resultat

HBV har numera möjlighet att analysera miljontals transaktioner i genom faktureringsflödet, både på de inkommande och utgående fakturorna ända ner på artikelnivå. En förvaltningsfri lösning där alla bakomliggande jobb är schemalagda och dagsaktuell information.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss