If Skadeförsäkring

If Skadeförsäkring arbetar med prognos, budget och månadsjusteringar i Plannica och Sharepoint.

Boka möte

Utmaning

If Skadeförsäkrings ambition var att alla länder och den samtliga Business Arean skulle använda sig av ett gemensamt FDW, för första gången i deras historia. Detta för att analyser, prognoser och justeringar skulle kunna göras i realtid. Tidigare hade respektive Business Area sitt eget FDW och Corporate Control var då tvungna att ta ut önskade siffror från fyra system. Dessutom var behoven kring behörighetshantering hög grad komplexa.

Lösning

Business Vision implementerade Plannica, ett unikt planeringsverktyg som har flera system för budgetering, prognos och personalplanering och integrerade verktyget med SharePoint för att kunna analysera och planera sina processer på samma arbetsyta. Med Plannica kan If Skadeförsäkring numera bygga justerings-, prognos- och budgetmodeller och samtidigt skapa unika prognosmodeller per Business Area. För att kunna tillgodose de komplexa behörighetsbehoven skapades en dynamisk säkerhetslösning som säkerställer att rätt person ser rätt data i rätt tid.

Resultat

Med Plannica läggs prognos, budget och månadsjusteringar av ca 1000 personer. Den Sharepointbaserade BI-portalen för Plannica har ca 2000 beslutsfattare som användare.

"Ifs lösning med att ha allt integrerat i den finansiella uppföljningen inklusive planering och budgetering i realtid är den bästa lösningen som jag har jobbat med under mina 25 år som chefscontroller. Sedan att vi kunnat bygga inmatningsmallarna i egen regi har gjort att vi fått dem exakt så vi vill ha dem." - Eric Malmberg - Head of Financial Control & Planning at If P&C Insurance

- Eric Malmberg, Head of Financial Control & Planning på If P&C Insurance

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss