Lejonfastigheter

Vi reducerade Lejonfastigheters ledtid och kostnadsbesparingar med hjälp av Plannica for Power BI.

Boka möte

Med Plannica erbjuder vi ett unikt planeringsverktyg helt integrerat i Microsofts BI-plattform. Plannica nyttjar fullt ut den teknologi Microsoft erbjuder sina kunder via Excel, SQL Server, SharePoint och Power BI. Plannica använder sig av SQL Servers OLAP-arkitektur vilket medför att all inrapporterad data och kommentarer blir tillgängliga i realtid och konsoliderade i dashboards och rapporter. Med Plannica kan era planeringsytor för till exempel finansiell budget, prognos och personalplanering integreras i er befintliga beslutsstödsportal. Plannica har stöd för att integrera planeringsprocesser i både Power BI och SharePoint, vilket medför att er verksamhet kan analysera och planera sina processer på samma arbetsyta.

Utmaning

Under en längre tid hade Lejonfastigheter haft invecklade rutiner där de arbetat med planeringsprocesser som var både komplicerat strukturerade samt tids- och resurskrävande. Insikter om en potential till förbättring existerade men det saknades en tydlig formulering kring när eller hur det skulle införas. Processerna som använder var oerhört tidskrävande och ineffektiva. De kändes också osäkra samt inte användarvänliga.

Lösning

Business Vision implementerade Plannica for Power BI, för att Lejonfastigheter skulle kunna bli mer effektiva och strukturerade i sin budget- och prognosplanering. En implementation av Plannica for Power BI medförde ett tydligt processflöde, ett uttalat ägandeskap av de olika delarna, integrering med andra centrala system, kommentarsmöjlighet, ökat samarbete för budget och prognos med en gemensam arbetsyta och finansiella insikter direkt i Power BI.

Resultat

Plannica for Power BI resulterade i 66% minskad ledtid för budget- och prognosarbetet hos Lejonfastigheter. Genom att delar av processen automatiserades samt att ett bra systemstöd och ett tydligare arbetssätt infördes kunde onödigt arbete undvikas och tid från resurser frigöras.

"Vi minskade ledtiderna för budget- och prognosarbetet med uppemot 66%"

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss