Välkänt bygg- och projektutvecklingsföretag

Business Vision hjälpte ett stort bygg- och projektutvecklingsföretag att automatiserade sina av manuella processer med Snowflake.

Boka möte

Utmaning

Kunden hade ett diversifierat systemlandskap där data fanns utspritt i en mängd applikationer och där det ofta varit svårt att få tillgång till applikationernas data i analys och rapporteringssyfte – datat har varit inlåst i systemen. Ett exempel är ett budget- och prognossystem där det varit svårt att extrahera data för att kombinera med utfallsdata från ERP-systemet, i syfte att jämföra projektens budget mot utfall. Det har också varit svårt för användare i affären att på ett enkelt sätt få till gång till affärskritisk information för sina analyser och rapporter.

Lösning

Vi löste utmaningarna genom att implementera en molnbaserad data- och analysplattform för att centralisera data från företagets olika källor.
Den centrala komponenten i lösningen är Snowflake där ett datalager implementerats som förser rapport- och analysverktyget Power BI med konsoliderad grunddata för vidareförädling till KPI:er och visualiseringar. Kundens datakällor finns både on-premises i ERP-system och andra affärsapplikationer, men även i molntjänster. För att samla ihop och ladda datat används Azure Data Factory som ELT-verktyg, där datafilerna i första steget läggs i en Azure Data Lake och sedan med hjälp av Snowflake’s tasks och procedurer transformeras till en konsumerbar datamodell.

Läs mer.

Resultat

Automatiseringen av kundens tidigare manuella processer sparar både tid och pengar för företaget. Nu går all information att hitta på samma ställe vilket bidrar till att beslutsprocesserna går snabbare. Den nya dataplattformen har hittills mynnat ut tre olika case baserade på olika delar i verksamheten:

1. Främjat samarbete mellan kund och projekt

2. Proaktivt säkerhetsarbete

3. Mer effektiv uthyrningsaffär

Läs alla tre verksamhetscase HÄR.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss