Vitamin Well

Vitamin Well fick en effektiv planeringsprocess med hjälp av Planacy och Power BI.

Boka möte

Företaget hade ett behov av att minska användningen av Excel för att kunna eliminera dubbelarbete och tidskrävande processer. Vi hjälpte Vitamin Well genom att implementera Planacy, en plattform för budget, prognos och planering för en effektivare och mer värdeskapande process. Business Vision är partner till Planacy och tar ett heltäckande ansvar för leveransen. Business Vision är också nära samarbetspartner med Microsoft och kan leverera Power BI i nära integration med Planacy.

Utmaning

Vitamin Well hade ett behov av att minska användningen av Excel för att kunna eliminera dubbelarbete och tidskrävande processer. Deras mål var att få en process som kan uppskattas av slutanvändarna.

Lösning

Business Vision har implementerat Planacy i organisationen, vilket möjliggör ett arbete med budgetering och fasta prognoser på ett smidigt sätt. Vi integrerade även Planacy med deras analys- och visualiseringsverktyg Power BI, för en lösning där budget och prognos är sammanflätat med analys, rapportering och visualisering.

Resultat

Användningen av Excel har minskat och slutanvändarna uppskattar den enkla och tydliga processen. Planeringsplattformen driver sömlöst Vitamin Wells intäkter och kostnader till resultatbudgeten, vilket gör att Vitamin Well har fått en enklare och mer värdeskapande planeringsprocess. Med Planacy kan Vitamin Well på ett lätt sätt kopiera en budget för att sedan simulera den med nya siffror. I ett tidigt skede av Covid-19 var det högst fördelaktigt eftersom de snabbt kunde skapa en ny budget som var baserad på de nya omständigheterna. Eftersom Planacy är integrerat med Power BI kunde Vitamin Well enkelt analysera skillnaderna mellan den gamla och den nya budgeten för att se hur företaget kommer påverkas.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss