Flexibel leads-plattform

En lösning med Microsoft Azure och Power BI

Bakgrund

180 grader hjälper företag som har hamnat i en svår ekonomisk situation genom att rekonstruera verksamheten och skapa bra förutsättningar för att bli lönsamma igen. Företagsrekonstruktion innebär att skulder fryses under rekonstruktionen och företaget som genomför rekonstruktionen får ett skydd mot konkurs. Dessutom finns stöd att få genom statlig lönegaranti och möjlighet till nedskrivning av skulder. För att det ska finnas en möjlighet att rädda företag innan en oundviklig konkurs, är det av stor vikt att 180 grader hittar dessa aktörer i ett tidigt skede. Läs mer om 180 grader här.

”Att enkelt kunna identifiera trender, exempelvis att åkerier i en viss region börjar få anmärkningar hos kronofogden har medfört att vi kan vara mer proaktiva i vårt agerande mot vissa branscher. Vi kan också koppla ihop mängder av andra nyckeltal och göra historiska analyser för att se vilka tendenser som senare leder till betalningsanmärkningar. Eftersom betalningsanmärkningar också är en tydlig riskmarkör för konkurs så får vi också bra möjligheter att göra såväl mikro- som makroanalyser av svenska företags ekonomiska hälsa.”

- Marcus Wenner, VD och delägare, 180 grader

Utmaning

180 grader har idag ett samarbete med ett kreditupplysningsföretag för att få tillgång till affärsinformation om svenska bolag, men de saknade möjligheten att kunna förädla denna data och på ett enkelt sätt göra egna analyser.

lösning

Business Vision har med Azure functions byggt upp en integration mot källdataleverantörens REST API för att bygga upp en databas i Azure DB. En datamodell har sedan tagits fram i Power BI för att möjliggöra analys. Lösningen är också i linje med företags Office 365-strategi där tjänster som Outlook, SharePoint Online och Power BI fungerar sömlöst med varandra.

Resultat

180 grader har nu möjlighet att identifiera potentiella kunder genom att kombinera data de får från kreditupplysningsföretaget i kombination med de trender de själva ser i olika branscher.

Lisa Cunningham

Nyfiken på att veta mer?

Vill ni lära er mer om våra case och hur vi hade kunnat hjälpa er? Kontakta Lisa för att ta reda på mer.