Envirotainer

En dynamisk B2B-portal, DATARELAY, för att dela rapporter med externa parter

Envirotainer är den globala marknadsledaren inom säkra kyllösningar för läkemedelstransport. Företaget utvecklar, tillverkar och erbjuder uthyrning av innovativa containerlösningar, inklusive validering, support och service för farmaceutiska produkter som kräver en kontrollerad miljö.

DATARELAY är Business Visions dynamiska B2B-portal som erbjuder företag att enkelt och säkert dela med sig av sina Power BI-rapporter till externa användare.

UTMANING

Att hantera världens största flotta av aktiva containrar är en utmanade uppgift. Containrar behöver finnas på rätt plats vid rätt tillfälle och vara servade, inspekterade och redo för uthyrning. Detta kräver koordination och effektiv informationsdelning inom nätverket. I och med att underleverantörer och partners ofta har olika system är det ibland svårt att hitta systemlösningar som fungerar smidigt för alla parter. Envirotainer sökte efter en automatiserad lösning där rapporter och dashboards kunde koordineras och presenteras på ett och samma ställe för deras nätverk med externa användare.lösning

Lösningen på problemet blev vår B2B-portal DATARELAY, som togs fram på kort tid och på ett kostnadseffektivt sätt. DATARELAY möjliggjorde att många externa parter kunde se sin specifika data på ett säkert sätt.

Resultat

Externa affärspartners runtom i hela världen kan nu på ett enkelt sätt kontinuerligt få uppdaterad information avseende bland annat kapacitet, tillgänglighet, status, KPI-uppfyllnad som presenteras och visualiseras i olika Power BI-rapporter.


Michael Bjelvenmark

Nyfiken på DATARELAY?

Vill ni veta mer om hur DATARELAY kan användas i er organisation, kontakta Michael.