Ett välkänt försäkringsbolag - Planacy och Power BI

Business Vision implementerade en kraftfull plattform för budget, prognos och

planering som sömlöst integrerades med Power BI

Business Vision har hjälpt kunden med att effektivisera deras planeringsprocesser genom att implementera Planacy, en plattform för budget och prognos för en effektivare och mer värdeskapande planeringsprocess. Business Vision är partner till Planacy och tar ett heltäckande ansvar för leveransen. Business Vision är också nära samarbetspartner med Microsoft och levererade Power BI i nära integration med Planacy.

Utmaning

Kunden hade en komplex budgetprocess där många användare från varierande områden inom organisationen var delaktiga i arbetet. Stora delar av organisationen hade olika sätt att arbeta på och de hade en önskan om att få en bättre koppling mellan arbetssätten. Målet för projektet blev därför att hitta en budgetlösning som kombinerade alla delar från alla områden för att kunna dra nytta av varandras budgetar.

lösning

Business Vision implementerade Planacy, en kraftfull plattform för budget, prognos och planering. Genom implementationen skapades ett smidigt arbete med budgetering och fasta prognoser där den manuella administrationen minskade. Vi integrerade även Planacy med deras analys- och visualiseringsverktyg Power BI, för en lösning där budget och prognos är sammanflätat med analys, rapportering och visualisering.

Resultat

Implementation av Planacy gjorde att kundens budgetarbete effektiviserades och blev mycket smidigare. Användarna kan i dagsläget sömnlöst ta del av varandras budget, vilket sparar tid och gör budgetarbetet mer givande. Med Planacy har kunden möjlighet att lägga både en månadsvis affärsplan och affärsmål årsvis. De kan dessutom skapa top-down- och bottom-up-budgetar på ett mycket lättare sätt!

Jenny Linnarsson, Produktansv. Planacy

Nyfiken på att veta mer?

Vill ni lära er mer om Planacy och hur vi hade kunnat hjälpa er? Kontakta Jenny för att ta reda på mer.