If & PLANNICA

ETT MODERNT CPM-VERKtYG

Ifs uppgift är att ge skydd mot oväntade ekonomiska förluster, och bistå med rådgivning för att minska risken att något ska hända. Om olyckan är framme, lovar de snabb och professionell skadehantering. Deras ambition är att detta ska ge ökad trygghet för den enskilde individen, företaget och samhället i stort.

problem

Ifs ambition var att alla länder och samtliga Business Area skulle använda sig av ett gemensamt FDW. För första gången i Ifs historia. Detta för att analyser, prognoser och justeringar skulle kunna göras i realtid. Tidigare hade respektive Business Area sitt eget FDW. Corporate Control var då tvingade att ta ut önskade siffror från fyra system. Dessutom var behoven kring behörighetshantering hög grad komplexa.lösning

Med Business Visions produkt Plannica kunde If bygga justering-, prognos- och budgetmodeller. Samtidigt kunde de skapa unika prognosmodeller per Business Area. För att kunna tillgodose de komplexa behörighetsbehoven skapades en dynamisk säkerhetslösning. Denna säkerställer att rätt person ser rätt data i rätt tid.

Resultat

Med Plannica läggs prognos, budget och månadsjusteringar av ca 1000 personer. Den Sharepointbaserade BI-portalen för Plannica har ca 2000 beslutfattare som användare.


Citat från Eric Malmberg (Head of Financial Control & Planning at If P&C Insurance): “För första gången i min 18-åriga historia på If så har jag en lösning som ger mig rätt finansiella siffror i rätt tid"