L&T (Lassila & Tikanoja)

En robust IoT-plattform

Om L&T

Serviceföretaget Lassila & Tikanoja vill bidra till en effektiv och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med deras kunder förlänger dem fastigheternas livstid, styr material till återvinning och minskar förbrukningen av energi.

UTMANING

L&T levererar energiuppföljning till sina kunders fastigheter samt erbjuder nya insikter och tjänster till sina kunder. Behov finns för att utveckla metoder och arbetssätt för att validera, analysera och visualisera den befintliga datan som genererades av sensorer i fastigheterna. Möjligheterna att sammanfoga data från olika källor och skapa skräddarsydda analyser och rapporter var begränsade. L&T behövde även ett enkelt sätt att dela med sig av insikter både inom organisationen och till sina kunder.


Business Vision anlitades av L&T för att accelerera deras satsning inom IoT i allmänhet och energiuppföljning i synnerhet.


lösning

Projektet började med en pilot avseende integration till ett antal IoT-källor, lagring av sensordata, transformering samt visualisering av energidata i Power BI. Lösningen är byggd på Microsoft Azure IoT-plattform och nyttjar tjänster som bl.a. SQL DB, Data Factory, Blob Storage, Logic App och Power BI.


Utöver fler fastigheter och källsystem möjliggör lösningen en integration till SMHI:s API-jämförelseanalyser mellan energidata och väderobservationer.

Resultat

Projektet har resulterat i att L&T har fått en skalbar, förvaltningsbar och robust IoT-lösning i form av en modern och flexibel plattform med stora möjligheter för vidareutveckling. Data från olika system går att korsa med varandra och det blir enkelt för verksamheten att samarbeta kring energifrågor när kvalitetssäkrade data blir tillgängliga till rätt personer vid rätt tillfälle. Möjligheten att dela insikter och analyser med externa parter kan på sikt innebära nya tjänster, bättre service och nya intäktströmmar.

Andreas Bergman

Nyfiken på att veta mer?

Vill ni veta hur IoT skulle kunna skapa värde för er organisation? Andreas är produktansvarig för IoT och svarar gärna på dina frågor.