McRF & azure

En modern BI-plattform i molnet

Bakgrund

McRF (Moped & Motorcykelbranschens riksförbund) är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Som leverantörer av fordon på den svenska marknaden är en korrekt och tillförlitlig statistik på antalet registrerade mopeder och motorcyklar kritisk för verksamheten. Utöver det regelstyrda distributörsansvaret har moped- och motorcykelbranschen även höga ambitioner att ligga i framkant vad gäller analysförmåga för framtidens fordonsmarknad.

”Vi är glada och stolta över att ligga i framkant inom detta område. Inte bara jämfört med andra fordonsindustrier i Sverige, utan också i jämförelse med den övriga europeiska motorcykelindustrin”

”Med den lösning vi valt tillsammans med Business Vision är hela branschen rustad för kommande års förändringar som vi förväntar oss kommer komma. En snabb teknikomvandling och förändrade kundköpsbeteenden ställer krav på att vi har en god koll på statistik och analys, krav som vi nu uppfyller för aktörerna inom tvåhjulsbranschen”

- Niklas Kristoffersson, VD McRF

UTMANING

McRF har en mycket lean organisation med ett virtuellt kansli. Branschen förväntar sig kommande förändringar på grund av snabb teknikomvandling och förändrade kundköpsbeteenden vilket ställer krav på statistik av god kvalité och en möjlighet att analysera siffrorna. McRF sökte en modern och skalbar plattform där målet med lösningen var att den skulle bidra till reducerad arbetstid med rapportering av nyregistreringar samt ge bättre analysmöjligheter för att förstå hela eller delar av marknaden.

lösning

Business Vision har byggt en modern BI-plattform i Azure för att möta kundens krav på låg TCO samt möjlighet att skala upp och ner vid behov. Med hjälp av Logic Apps och Azure Functions fungerar lösningen både som en integrationsplattform och ett datalager för analys. För lagring används en Azure SQL DB och för analys används Power BI. SharePoint Online används som en gemensam portal både internt i organisationen och för externt bruk tillsammans med medlemmar. De enskilda medlemmarna kan logga in i portalen, ta del av analyser i Power BI och det finns även en möjlighet att korrigera register med inkompletta uppgifter. Den flexibla integrationsplattformen är förberedd för att kunna skicka statistikdata i filer till olika aktörer.

Resultat

McRF har minskat sin administrativa arbetstid för rapportering av statistik och medlemmarna får en möjlighet att ta del av analyser och viktig data på ett enkelt och flexibelt sätt. Att kunna öka förståelsen för marknaden och ge sina medlemmar en möjlighet att enkelt identifiera trenden är av stor vikt för McRF och med en ny modern plattform har McRF fått de förutsättningar som behövs.

Michael Bjelvenmark

Nyfiken på att veta mer?

Vill ni lära er mer om våra case och hur vi hade kunnat hjälpa er? Kontakta Michael för att ta reda på mer.