nyckeltalsuppföljning

Kraften av visualisering

OM HSB

HSB är en kooperativ som ägs av sina medlemmar. HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige – i dag totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter. Tillsammans med sina 27 regionala HSB-föreningar, 4 000 bostadsrättsföreningar och 624 000 medlemmar utgör de en stark kraft för att bidra till en hållbar utveckling i samhället.


"För första gången kan bostadsrättsföreningars ekonomi jämföras med andra liknande föreningar, på alla parametrar.

Det tar förvaltningen till en helt ny nivå som är mycket mer värdeskapande."

- JOHAN LINDÉN, OMRÅDESCHEF PÅ HSB STOCKHOLM.

problem

HSB Stockholm hade ursprungligen svårt att få en tydlig överblick över de bostadsrättsföreningar man förvaltar. När organisationen började jobba med mer konkret rådgivning kopplat till olika nyckeltal märkte man att det fanns ett starkt behov att kunna sätta en specifik bostadsrättsförenings nyckeltal i relation till andra för att kunna jämföra och hitta både styrkor och svagheter.lösning

Business Vision kunde efter att ha kartlagt de grundläggande behoven bygga upp en överskådlig rapport i verktyget Power BI. Användarna kunde därefter lätt med rapportens interaktiva funktionalitet välja exakt vilka objekt man vill jämföra och för vilka parametrar.


Resultat

Verktyget stärkte förvaltningsleveransen för HSB Stockholms medlemmar och kunder i alla delar av kedjan. Proaktiviteten har ökat på riktigt, eftersom de nu kan identifiera vilka bostadsrättsföreningar som behöver hjälp med vad och därmed erbjuda rätt hjälp till rätt bostadsrättsförening. Utöver detta kommer också HSB Stockholms kunder få tillgång till intressanta jämförelser som levereras på ett grafiskt tilltalande och pedagogiskt sätt.

Kim Grandell

Nyfiken på att veta mer?

Vill ni lära er mer om våra case och hur vi hade kunnat hjälpa er? Kontakta Kim för att ta reda på mer.