PROCESSOPTIMERING

Reducering av ledtid och kostnadsbesparingar


bakgrund

Lejonfastigheter förser Linköpings kommun med funktionella och ändamålsenliga hus och lokaler för alla verksamheter. Business Vision har hjälpt Lejonfastigheter genom att implementera planeringsverktyget Plannica for Power BI, vilket innebär att företaget kommer åt Plannica och erhåller finansiella insikter direkt i Power BI.


Med Plannica erbjuder vi ett unikt planeringsverktyg helt integrerat i Microsofts BI-plattform. Plannica nyttjar fullt ut den teknologi Microsoft erbjuder sina kunder via Excel, SQL Server, SharePoint och Power BI. Plannica använder sig av SQL Servers OLAP-arkitektur vilket medför att all inrapporterad data och kommentarer blir tillgängliga i realtid och konsoliderade i dashboards och rapporter. Med Plannica kan era planeringsytor för till exempel finansiell budget, prognos och personalplanering integreras i er befintliga beslutsstödsportal. Plannica har stöd för att integrera planeringsprocesser i både Power BI och SharePoint, vilket medför att er verksamhet kan analysera och planera sina processer på samma arbetsyta.

"Vi minskade ledtiderna för budget- och prognosarbetet med uppemot 66%"

- Lejonfastigheter

Utmaning

komplicerade rutiner

Under en längre tid hade Lejonfastigheter arbetat med planeringsprocesser som var både komplicerat strukturerade samt tids- och resurskrävande. Insikter om en potential till förbättring existerade men det saknades en tydlig formulering kring när eller hur det skulle införas.

opålitliga datakällor och processer

Processerna som användes var ostrukturerade och otydliga vilket ledde till otillförlitlig data.

lösning

Business Vision implementerade Plannica for Power BI, för att Lejonfastigheter skulle kunna bli mer effektiva och strukturerade i sin budget- och prognosplanering.

En implementationen av Plannica for Power BI medförde:

  • Ett tydligt processflöde
  • Uttalat ägandeskap av de olika delarna
  • Integrering med andra centrala system
  • Kommentarsmöjlighet
  • Ökat samarbete för budget och prognos med gemensam arbetsyta
  • Finansiella insikter direkt i Power BI

resultat

Plannica for Power BI resulterade i 66% minskad ledtid för budget- och prognosarbetet hos Lejonfastigheter. Genom att delar av processen automatiserades, ett bra systemstöd och ett tydligare arbetssätt infördes, kunde onödigt arbete undvikas och tid från resurser frigöras.

Michael Bjelvenmark

Nyfiken på att veta mer?

Vill ni veta mer om hur Plannica for Power BI kan skapa värde för er organisation? Michael är ansvarig och berättar gärna mer.