PROCESSOPTIMERING

Reducering av ledtid och kostnadsbesparingar


bakgrund

Med Plannica erbjuder vi ett unikt planeringsverktyg helt integrerat i Microsofts BI-plattform. Plannica nyttjar fullt ut den teknologi Microsoft erbjuder sina kunder via Excel, SQL Server, SharePoint och Power BI. Plannica använder sig av SQL Servers OLAP-arkitektur vilket medför att all inrapporterad data och kommentarer blir tillgängliga i realtid och konsoliderade i dashboards och rapporter.


Med Plannica kan era planeringsytor för till exempel finansiell budget, prognos och personalplanering integreras i er befintliga beslutsstödsportal. Plannica har stöd för att integrera planeringsprocesser i både Power BI och SharePoint vilket medför att er verksamhet kommer kunna analysera så väl som planera sina processer på samma arbetsyta.

"Vi minskade ledtiderna med uppemot

66%"

- Lejonfastigheter

problem

komplicerade rutiner

Under en längre tid hade Lejonfastigheter arbetat med processer som var både komplicerat strukturerade, samt tids- och resurskrävande. Insikt om potential till förbättring existerade men det saknades en tydlig formulering kring när eller hur dessa skulle införas.

opålitliga datakällor och processer

Processerna som användes var ostrukturerade och otydliga vilket ledde till otillförlitlig data.


lösning

Genom Plannica så fick Lejonfastigheter ett tillfälle att revidera hela sin tidigare process.

Implementationen medförde:

  • Ett tydligt processflöde
  • Uttalat ägandeskap av de olika delarna
  • Integrering med andra centrala system
  • Kommentarsmöjlighet
  • Ökat samarbete för budget med gemensam arbetsyta

resultat

Plannica resulterade i 66% minskad ledtid för budgeteringsarbetet hos Lejonfastigheter. Genom att delar av processen automatiserades, ett bra systemstöd och ett tydligare arbetssätt infördes, kunde onödigt arbete undvikas och tid från resurser frigöras.

Vill ni veta mer om hur Plannica kan ge värde till er organisation?