Effektiv planeringsprocess

En effektiv och mer värdeskapande process i Planacy

Bakgrund

Vitamin Well är ett företag som har växt kraftigt sedan starten 2008 och erbjuder drycker berikade med vitaminer och mineraler. Business Vision har hjälpt Vitamin Well med att effektivisera deras planeringsprocesser genom att implementera, Planacy, ett budget- och prognosverkyg för en effektivare och mer värdeskapande planeringsprocess.

Business Vision är partner till Planacy och tar ett heltäckande ansvar för leveransen. Business Vision är också nära samarbetspartner med Microsoft och kan leverera Power BI i nära integration med Planacy.

Jenny Linnarsson, Produktansv. Planacy

Utmaning

Vitamin Well hade ett behov av att minska användningen av Excel för att kunna eliminera dubbelarbete och tidskrävande processer. Deras mål var att få en process som kan uppskattas av slutanvändarna.

lösning

Business Vision har implementerat Planacy i organisationen, vilket möjliggör ett arbete med budgetering och fasta prognoser på ett smidigt sätt. Vi integrerade även Planacy med deras analys- och visualiseringsverktyg, Power BI, för en lösning där budget och prognos är sammanflätat med analys, rapportering och visualisering.

Resultat

Användningen av Excel har minskat och slutanvändarna uppskattar den enkla och tydliga processen. Planeringsplattformen driver sömlöst Vitamin Wells intäkter och kostnader till resultatbudgeten, vilket gör att Vitamin Well har fått en enklare och mer värdeskapande planeringsprocess. Med Planacy kan Vitamin Well på ett lätt sätt kopiera en budget för att sedan simulera den med nya siffror. I ett tidigt skede av Covid-19 var det högst fördelaktigt eftersom de snabbt kunde skapa en ny budget som var baserad på de nya omständigheterna. Eftersom Planacy är integrerat med Power BI kunde Vitamin Well enkelt analysera skillnaderna mellan den gamla och den nya budgeten, för att se hur företaget kommer påverkas.

Jenny Linnarsson, Produktansv. Planacy

Nyfiken på att veta mer?

Vill ni lära er mer om Planacy och hur vi hade kunnat effektivisera era planeringsprocesser? Kontakta Jenny för en workshop eller demo av Planacy.