Webinar: Accelerera med AI 2.0

Webinaret har redan ägt rum, men du kan titta på den inspelade versionen genom att fylla i formuläret.

Webinaret kommer att erbjuda en spännande resa genom de senaste framstegen inom Artificiell Intelligens (AI), med särskild fokus på Generativ AI och Open AI. Under webinaret kommer vi att utforska hur AI integreras i olika delar av verksamheten och har blivit en central drivkraft för förändring inom olika industrier.

Vi kommer diskutera:
🔹 Hur AI skapar nya affärsmöjligheter. Förståelsen för AI som en nyckelkomponent i den digitala transformationen kommer att belysas, och vi kommer utforska hur det omdefinierar vår syn på arbetsmarknadens framtid.

🔹Få insikt i hur AI är oundvikligt närvarande i vår vardag och hur det påverkar olika aspekter av arbete, särskilt inom inköp.

🔹En central del av webinaret kommer att fokusera på Generativ AI och dess potential att möjliggöra proaktiva beslut genom att prediktera framtida händelser.

🔹Ge konkreta exempel inom inköp, där Generativ AI kan användas för att göra prediktioner och optimera beslutsfattande. Kim Grandell, Vice VD för Business Vision och produktägare för PRO(a)ACT, kommer att ge en teknisk demonstration av Generativ AI och illustrera dess funktioner. Deltagarna kommer att få en insyn i hur maskininlärning och algoritmer används för att skapa innovativa lösningar.

Animation Dator Molnet