En modern arkitektur för en datadriven budget- och prognosprocess

Webinaret har redan ägt rum, men du kan titta på den inspelade versionen genom att fylla i formuläret.
En dedikerad satsning och strategi är A och O för en modern arkitektur. I det här webinaret lyfter vi fördelarna med att sömlöst integrera budget-, prognos- och planeringsverktyget Planacy med andra system. Det blir alltmer aktuellt att nyttja styrkan i att integrera sitt system för budget och prognos med sitt Business Intelligence-system för att bli en mer datadriven och proaktiv organisation. En implementation av Planacy går snabbt, är värdeskapande och helt anpassad efter er verksamhet.

Som en komplett partner levererar vi hela kedjan från att hämta, lagra, förädla, visualisera och tillgängliggöra data. Du kommer få ta del av pusselbitarna till en modern arkitektur för en datadriven budget- och prognosprocess så att det blir en naturlig del av helheten och tillsammans med det få en demo av verktygen.

Vi kommer bland annat prata om:
- Fördelar med integrationer mellan olika system
- Hur ett datalager tillgängliggör data för hela organisationen
- Inmatning av budget och prognos i Planacy
- Analys och uppföljning i Power BI

Bild budget och prognos