Enkel personalbudgetering - vi visar hur!

Webinaret har redan ägt rum, men du kan titta på den inspelade versionen genom att fylla i formuläret.

Webinaret riktar sig till dig som jobbar som controller, HR-chef eller är personalansvarig och som känner igen dig i krångliga processer för personalbudgetering. Vi vet att det är många som brottas med hantering av löner, pension, semester och andra lönearter på ett tidskrävande och komplicerat sätt.

I det här webinaret kommer vi att gå igenom typiska utmaningar med personalbudgetering och hur en detaljerad personalbudgetering gör att ni kan arbeta mer datadrivet och på ett kvalitetssäkrat sätt.

Vi kommer också att guida dig i hur budgetering av personalkostnader förenklas på bästa sätt där ni kommer att få en demo i verktyget Planacy som löser detta på ett smidigt sätt.

Varmt välkommen att ta del av hur ni arbetar mer datadrivet med personalbudgeteringen för en mer kvalitetssäkrad och effektiv process!

Bild budget och prognos