Webinar: Varför du bör sluta budgetera i Excel

Webinaret har redan ägt rum, men du kan titta på den inspelade versionen genom att fylla i formuläret.

Idag är det vanligaste budget- och prognosverktyget Excel, som ofta kombineras med andra verktyg såsom affärssystem eller liknande. Många tycker att Excel är ett fantastiskt verktyg trots att det i själva verket inte är byggt för att vara just ett budgetverktyg. 

Vi vet att många som använder Excel som budgetverktyg stöter på svåra och tidskrävande utmaningar som ett modernt budgetsystem skulle kunna lösa. För många kan det kännas som ett stort steg att gå över till ett nytt verktyg, speciellt utan att veta vilka fördelar som kommer med ett modernt systemstöd.  

I det här webinaret kommer vi fokusera på de vinster som finns med ett modernt budgetsystem framför användandet av Excel. Vi kommer att kartlägga de utmaningar och lösningar som finns genom att använda ett modernt budgetverktyg. Vi kommer att demonstrera hur ett budgetverktyg, i detta fall Planacy, kan förenkla ert arbete med budget och underlätta ert budgetarbete.

Webinarets innehåll:
🔹 Utmaningar med Excel
🔹 Fördelar med ett modernt budget- och prognossystem
🔹Viktiga saker att ha i åtanke vid byte av system
🔹Demo av ett modernt budgetsystem

Bild budget och prognos