May 21, 2023

Analysera data: En guide för att komma igång med dataanalys

Att kunna analysera data är en viktig del av att driva en framgångsrik verksamhet. Genom att använda data för att få insikter om sin verksamhet kan företag ta bättre beslut, optimera sin verksamhet och öka sin konkurrenskraft på marknaden. Att göra en datadriven analys kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut baserat på fakta istället för antaganden eller personliga preferenser. Genom att följa dessa steg kan du skapa en systematisk och strukturerad process för att göra en datadriven analys.

Definiera mål och prioriteringar

För att kunna analysera data på ett meningsfullt sätt är det viktigt att ha klara mål och prioriteringar för sin verksamhet. Vad är det som är viktigast för ditt företag? Vilken data behöver du samla in och analysera för att nå dina mål? Genom att definiera dina mål och prioriteringar kan du skapa en plan för att samla in och analysera de data som är mest relevanta för din verksamhet.

Samla in data

För att kunna analysera data behöver du samla in den först. Identifiera och integrera relevanta datakällor, både interna och externa, för att säkerställa att all data som behövs finns tillgänglig. Beroende på verksamheten kan detta innebära att samla in data från kunder, produktionsprocesser, marknadsföringskampanjer eller andra källor. Det är viktigt att samla in så mycket data som möjligt för att kunna få en komplett bild av verksamheten.

Kostnadsfri e-guide!

Vi tar tagit fram e-guiden "Mer effektiv datainsamling i molnet" där vi djupdykter i vad företag bör tänkta på vid hämtning och insamling av data.

Organisera och lagra data

När du har samlat in data är det viktigt att organisera och lagra den på ett säkert och effektivt sätt. Detta kan innebära att använda en databas eller andra datalagringslösningar som kan hantera stora mängder data. Investera i datainfrastruktur och verktyg som behövs för att samla in, lagra och analysera data på ett effektivt och säkert sätt. Läs vårt blogginlägg om hur ett datalager fungerar.

Analysera data

Efter att du har samlat in och organiserat data är det dags att börja analysera det. Det finns många verktyg och tekniker som företag kan använda för att analysera data, inklusive statistiska analysmetoder, kvantitativa analysmetoder och artificiell intelligens. Det är viktigt att välja den mest lämpliga analysmetoden baserat på målen och prioriteringarna för verksamheten. För att lyckas med en kvantitativ analys är det till stor fördel att kunna visualisera all data på ett lättförståeligt sätt. Även om vi har fem olika sinnen är synen den överlägset största källan till intryck under vår dag, vilket även innefattar att se mönster och göra analyser. Power BI är marknadens ledande analys- och visualiseringsverktyg från Microsoft, läs mer om Power BI här.

Dra slutsatser och vidta åtgärder

När du har analyserat data är det viktigt att dra slutsatser och vidta åtgärder baserade på de insikter som erhållits. Det kan innebära att optimera processer, förbättra kundupplevelsen eller ta andra åtgärder som kan hjälpa företaget att nå sina mål.

Uppdatera och anpassa din datadrivna strategi

Att analysera data är en kontinuerlig process som kräver uppdateringar och anpassningar. Det är viktigt att regelbundet utvärdera och uppdatera sin datadrivna strategi för att säkerställa att den fortsätter att möta företagets mål och prioriteringar.

Bli en datadriven organisation

En datadriven organisation använder data som en central del av sina beslutsfattande och i sina verksamhetsprocesser. Data används för att identifiera trender och mönster, och för att optimera processer och resurser. Fördelarna med att bli en datadriven organisation inkluderar ökad effektivitet, bättre beslutsfattande, förbättrad kundupplevelse och ökad konkurrenskraft. Genom att använda data kan organisationen identifiera och åtgärda problem tidigare, optimera resursanvändning och ta beslut baserade på objektiv information.

Att vara en datadriven organisation handlar ofta om att bygga verktyg, förmågor och framförallt att ha en datadriven kultur som kan agera på data. Det är en kontinuerlig process som kräver engagemang från hela organisationen. Det är viktigt att ha en tydlig plan och strategi för att säkerställa att organisationen kan dra nytta av de många fördelarna som en datadriven organisation kan erbjuda. Business Vision’s VD Lisa Cunningham har skrivit ett blogginlägg om hur ni blir en datadriven organisation, där hon listar tre viktiga saker som ni borde prioritera – läs blogginlägget här.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss