June 1, 2022

En modern arkitektur för en datadriven budget- och prognosprocess

I maj höll vi webinaret om en modern arkitektur för en datadriven budget- och prognosprocess. I den här bloggposten har vi sammanfattat de huvudsakliga delarna från webinaret. Är du intresserad av att se webinaret i efterhand? Då är du varmt välkommen att se den inspelade versionen kostnadsfritt HÄR.

En dedikerad satsning och strategi är A och O för en modern arkitektur. I den här bloggposten går vi igenom fyra viktiga pusselbitar för att skapa en modern arkitektur för en datadriven budget- och prognosprocess. Vi lyfter även fördelarna med att sömlöst integrera budget-, prognos- och planeringsverktyget Planacy med andra system.

Integrationer

Företag använder sig ofta en mängd olika affärssystem från olika informationsområden där vanliga exempel är HR, ekonomi eller CRM. För att tillgängliggöra all denna data på ett effektivt och smidigt sätt kan integrationer sättas upp motföretagets alla affärssystem för att samla in och tillgängliggöra den i ett datalager. I en budget- och prognosprocess kan företag vilja läsa in data från exempel vi sett ekonomisystem, och samtidigt tillhandahålla information om medarbetare, förmåner samt lönenivåer från det aktuella HR-systemet. Det är då fördelaktigt att integrera de olika systemen mot ett datalager.

Datalager

Vad är då ett datalager? Ett datalager i molnet fungerar som en “datahub” som möjliggör distribution av kvalitetssäkrad data till både användare och system på ett säkert och kontrollerat sätt. I datalagret samlas data från flera olika källor och system. Där finns det möjlighet att tvätta, sortera och transformera data samt applicera företagets affärslogik utifrån behov.

Ett datalager möjliggör hantering av stora mängder historisk data, och det går att skräddarsy alla lagringsytor och vyer för att anpassa till olika beslutsfattare i varje organisation. Datalagermetodik tillämpas i datalagret för en ökad datakvalitet och det går till exempel att frysa data för att kunna analysera trender. Med ett modernt datalager i molnet kan även kapacitet skalas upp och ned utefter behov, vilket medför att ni endast betalar för det lagringsutrymme och den prestanda som behövs och används just nu. När ett datalager byggs upp går det att tillämpa olika lagringsytor för olika syften. Det går exempelvis att skilja på exportytor, som är anpassat att konsumeras av andra system, samt ett analytiskt lager där data bearbetas så att den passar bättre för uppföljning och analyser i exempelvis Power BI.

Inmatning

För att budget- och prognosarbetet ska vara en tid för analys och uppföljning, snarare än ett tidskrävande, manuellt och repetitivt arbete bör själva inmatningen ske på ett enkelt och smidigt sätt.  

Planacy är ett verktyg som erbjuder en modern plattform och är fullt anpassningsbar och konfigurerbar för varje verksamhet och behov, oavsett bransch. Planacy kan hantera allt från HR- och personalbudget till självbudgetering, projektbudgetering och mycket mer. Med Planacy sköts också all administration direkt i verktyget och användare kan på ett enkelt sätt arbeta med att kopiera scenarion eller arbeta med rullande prognos. Det är enkelt att bryta ut en process och det går lika enkelt att utöka med fler processer efter hand, för att få en fullständig budget- och prognosprocess.

 

Analys och uppföljning

För att beslutsfattare ska kunna ta insiktsfulla databaserade beslut behöver data visualiseras och presenteras på ett informativt, tydligt och snyggt sätt. Power BI är marknadens ledande analys- och visualiseringsverktyg och en integration till verktyget gör att budget- och prognosprocessen sammanflätas med analys, rapportering och visualisering. I samband med budget och prognos ser vi framförallt att Power BI kan fungera stödjande och konsoliderande. Med stödjande menar vi att det går att addera data från andra system, såsom HR-system eller fakturainformation och använda det som ett stöd för att göra budgetarbetet enklare. Med konsoliderande går det att på ett enkelt sätt få ihop en konsoliderad bild av er budget och prognos tillsammans med utfall eller annan betydelsefull data och på så sätt få en tydlig helhetsbild i ert arbete.

En modern arkitektur för en datadriven budget- och prognosprocess

Den moderna arkitekturen för en budget- och prognosprocess innebär att integrationen mellan källsystemet och datalagret också är integrerat med Planacy och Power BI. Hela kedjan blir då sammanflätat på ett naturligt sätt, så att data finns där när ni behöver den.

I källsystemet finns all data företaget tillhandahåller samlat. Att sätta upp en integration mellan källsystemet och datalagret ger ökad datakvalitet. För att mata in data på ett enkelt och tidseffektivt sätt behövs ett verktyg för inmatning av data, där vi förespråkar ett verktyg som Planacy. En integration mellan Planacy och datalagret gör att ni får kvalitetssäkrad data till och från Planacy. Det utfall som används vid budgeteringsarbetet hämtas även det från datalagret och när data från Planacy adderas får ni en naturlig helhet.

I den stödjande delen från Power BI finns de detaljerade rapporterna, exempelvis information- och transaktionsdata som tillhandahåller data direkt från datalagret. Från den data vi matat in i Planacy kan vi få en konsoliderande bild och skapa rapporter i Power BI, för bättre analys och uppföljning.

 

Så här gör du för att ta dig till nästa steg

En implementation av Planacy går snabbt, är värdeskapande och helt anpassad efter er verksamhet. Som en komplett partner levererar vi hela kedjan från att hämta ,lagra, förädla, visualisera och tillgängliggöra data. För att ta det förstasteget erbjuder vi på Business Vision ett kostnadsfritt möte för vidareinformation om hur vi skulle kunna hjälpa er, tveka inte att höra av dig till oss HÄR.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss