September 22, 2022

Energieffektivisering för fastigheter: Så kan fastighetsägare kontrollera energikostnaderna i sina fastigheter

Det kommande decenniet kommer ställa högre krav på miljövänligare, effektivare och säkrare fastigheter. De höga elpriserna ger även fastighetsägare en större anledning att vidta åtgärder för att kontrollera och minska sina elkostnader. IoT (Internet of Things) gör det möjligt att digitalisera olika funktioner i era fastigheter så att ni får ökad kontroll på energianvändningen. Denna bloggpost redogör för hur du kan börja övervaka inomhusklimatet i fastigheter med hjälp av smarta sensorer, Azure och Power BI.  

Införskaffa rätt hårdvara

Smarta sensorer kan användas för att övervaka statusen i dina fastigheter, exempelvis lufttemperaturen och luftfuktighet. Idag finns det många olika typer av sensorer att tillgå och valet av hårdvara beror på vad du vill uppnå i ditt specifika fall. Frågor du bör ställa dig inför valet av sensor är: Vilka mätvärden ska samlas in? Hur ofta? Hur långt behöver de kunna skicka data? Finns det några specifika säkerhetskrav som måste uppfyllas?  

I det här exemplet används enheter av typen LoRa ERS-Lite och LoRa ELT-1 från Elsys som i korthet är teknik som möjliggör lång räckvidd och batteritid i utbyte mot små datamängder.

Bild 1. ELT-1. Mäter temperatur, luftfuktighet och acceleration. Bild 2. ERS-Lite. Mäter Temperatur, luftfuktighet.

Lagra och transformera data i molnet

Microsoft Azure erbjuder en rad olika typer av lagring. I dessa ingår bland annat Azure SQL Database, Azure Data Warehouse och CosmosDB. I detta exempel kommer vi spara rådata i Azure Blob Storage och skicka modellerad data till Power BI. Azure Blob Storage erbjuder en skalbar, hållbar och säker datalagring i molnet. Först registreras och autentiseras enheterna i IoT Hub och strömmas vidare av Azure Stream Analytics för lagring och visualisering.  

Nedan visas ett exempel på ett Stream Analytics-jobb som strömmar data från en IoT-hub till Blob Storage och till sist Power BI. Till rålagringen skickar vi hela meddelandet som kommer in till IoT-huben. Till Power BI väljer vi att skicka tidstämpel, enhetens id, mätvärdestyp och värde.

Visualisera med Power BI

När datan är importerad till Power BI är det dags att visualisera och analysera den för att få fram värdefulla insikter. Med Power BI är det lätt att addera ytterligare logik för att underlätta analysen. I exemplet nedan visas rummen som röda om temperaturen är över 24 grader, blåa om temperaturen är under 20 grader eller gröna om allt är i sin ordning. Med hjälp smarta IoT-sensorer får ni alltså en tydlig temperaturövervakning som gör att ni kan styra temperaturen på ett hållbart sätt för att minska energikostnaderna.

Vill du läsa mer?

Möjligheterna med IoT och smarta fastigheter är många, läs mer om hur vi kan hjälpa er här.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss