API Integration

Våra BI-konsulter är experter på Azure API Management. I och med den ökade användningen av API:er och det utökade beroendet av dem, är API:erna en viktig tillgång för en organisation och behöver tas om hand på ett bra sätt. Kontakta oss för att prata om era möjligheter kring Azure API Management!

Boka möte

Vad är Azure API Management?

API står för Application Programming Interface och kan kort och gott beskrivas som något som kopplar samman olika applikationer. En applikation kan ses som en kod som körs på en server. Man kan koppla ihop olika applikationer tillsammans som pusselbitar som bildar en helhet och det som kopplar samman ”pusselbitarna” är API:er. För att underlätta förståelsen kan vi ta upp ett exempel. En e-handelsapplikation som egentligen består av flera mindre applikationer kan till exempel ha en applikation som hanterar betalningar, en som tar hand om ordrar och en som hanterar recensioner. Det som gör att dessa fungerar tillsammans är alltså API:er. Det är genom API:erna som de data som behövs från de olika applikationerna fås och applikationerna kan på så vis fungera tillsammans i en helhet. API:er möjliggör också återanvändning av tjänster och data och gör dem allmänt tillgängliga. Så vad har då Azure API Management för roll i detta?  

Azure API Management är en plattformstjänst som stöder hela livscykeln för ett API. Det är en hybridplattform och den fungerar alltså både med on-premise lösningar såväl som olika molnbaserade lösningar. Det är alltså en plattform som kan hantera alla aspekter kring dina API:er oavsett vilken lösning du har. Azure API Management kan hjälpa att lösa vissa utmaningar såsom att hjälpa interna såväl som externa användare att hitta och använda API:er, det kan underlätta för API användare när det finns många olika abstrakta backend-arkitekturer och det kan lösa problemen med att accelerera, skydda och observera API:er.

Varför Azure API Management?

I och med den ökade användningen av API:er och det utökade beroendet av dem, är API:erna en viktig tillgång för en organisation och behöver tas om hand på ett bra sätt. Det är både viktigt att ha god säkerhet kring API:erna och att de förvaltas under hela sin livscykel. Azure API Management gör även att förvaltningen blir mer kostnadseffektiv; organisationen kan hantera olika API:er, under hela deras livscykel, i en och samma plattform vilket effektiviserar och underlättar deras arbete.

API Management är också fullt integrerbar med många andra Azure tjänster så som Azure Key Vault, Azure Monitor, Event Hubs, Functions och Logic Apps. Detta hjälper ditt företag att skapa en helhetslösning.

Azure Databricks

Marknadsledande fördelar

Marknadsledande

Kraftfull motor

Obegränsad skalning

Power BI

KONFIGURATION

Överblick

Säkerthet

Säkerhet

Välj språk

Dynamisk

Hanterar kraftfulla AI-modeller

I Azure API Management kan du säkra och styra åtkomsten till den data som är tillgänglig via Api:et genom att lägga till konton och nyttja olika säkerhetsåtgärder som hindrar utomstående att komma åt din data.

Automatisering

FÖRVALTNINGSBARHET

Det bästa av två världar

Power Apps

Kraftfulla insikter

Integrerbart

Kostnadseffektiv

Helhetstjänst

Serverlös lösning

Arbetsflöden utan kod

Inbyggd säkerhet

Du kan ha API:er till olika miljöer och kan hantera dem under hela deras livscykel.

Tillgänglighet

DRIVARHANTERING

Flexibel

Power Automate

Enhetlig miljö

Ingen inlåsningseffekt

Modern

Tillgänglighet

Användningsbaserad

Heading

OneLake och öppna format

Du kan komma åt både molntjänster men också äldre backend-lösningar, och göra dem tillgängliga för att sedan kunna modernisera dem. Med andra ord kan du skapa ett företags-internt Api som samlar alla Api-datakällor under ett och samma tak.

Effektivisera budgetarbetet

Många verksamheter gör sin budget i Excel, något som till en början kan kännas väldigt strukturerat och lätt. Över tid växer dock verksamheten och komplexiteten blir allt större, vilket gör det allt krångligare att arbeta i verktyget. Det kan resultera i många timmar övertid för att hinna med budgetarbetet och en rädsla för att siffrorna inte stämmer.

Med Planacy är det alltid enkelt eftersom plattformen är byggd för att hantera en komplex verklighet och kan växa tillsammans med ert företaget. Kontakta oss så kan vi hjälpa er att bli mer effektiva och datadrivna!

Vi hjälper dig!

Marknadsledande fördelar

Flexibilitet

Arkitektur

Marknadsledande

API Management

I Azure API Management kan du säkra och styra åtkomsten till den data som är tillgänglig via Api:et genom att lägga till konton och nyttja olika säkerhetsåtgärder som hindrar utomstående att komma åt din data.

Skalbarhet

Prissättning

Se data på nya sätt

Azure Functions

Du kan ha API:er till olika miljöer och kan hantera dem under hela deras livscykel.

Säkerhet

Minskad administration

Åtkomst överallt

Azure Data Factory

Du kan komma åt både molntjänster men också äldre backend-lösningar, och göra dem tillgängliga för att sedan kunna modernisera dem. Med andra ord kan du skapa ett företags-internt Api som samlar alla Api-datakällor under ett och samma tak.

Flexibilitet

Arkitektur

Marknadsledande

Accelererande

I Azure API Management kan du säkra och styra åtkomsten till den data som är tillgänglig via Api:et genom att lägga till konton och nyttja olika säkerhetsåtgärder som hindrar utomstående att komma åt din data.

Skalbarhet

Prissättning

Se data på nya sätt

Intelligent

Du kan ha API:er till olika miljöer och kan hantera dem under hela deras livscykel.

Säkerhet

Minskad administration

Åtkomst överallt

Automatiserat

Du kan komma åt både molntjänster men också äldre backend-lösningar, och göra dem tillgängliga för att sedan kunna modernisera dem. Med andra ord kan du skapa ett företags-internt Api som samlar alla Api-datakällor under ett och samma tak.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss