Dataintegration med Azure Data Factory

Våra BI-konsulter är experter på Azure Data Factory och hjälper er gärna att kombinera alla era olika datakällor. Kontakta oss för att prata om era möjligheter kring Azure Data Factory!

Boka möte

Vad är Azure Data Factory?

Azure Data Factory (ADF) är en visuell dataintegreringstjänst som kan hantera komplexa ETL-flöden av stora mängder data. I ADF finns över 100 inbyggda konnektorer som kan koppla upp mot olika sorters datakällor. Det gör det enkelt att flytta data från såväl databaser on-premise som från molntjänster, allt till en centraliserad molntjänst.

Efter att all data samlats i en och samma molntjänst kan olika transformeringar tillämpas, även här i samma tjänst. Detta steg höjer värdet på er data och underlättar nästa steg i kedjan, att visualisera er data. De visuella rapporterna kan bidra med affärsinsikter som gör att ni enklare kan fatta datadrivna beslut.

En annan fördel med Azure Data Factory är att processerna även kan automatiseras. Med pipelines kan datadrivna arbetsflöden skapas, som kan startas efter behov. Ert företag kanske behöver ladda in data en gång i veckan medan ett annat kanske måste ladda data så fort nya data kommer in i källan. ADF  pipelines skapas utefter önskemål och behov och automatiserar därmed processer för att flytta och transformera data.

Därefter kan körningarna övervakas direkt i Data Factory, vilket ger bättre kontroll och översikt. Skulle ett problem uppstå, finns möjligheten att meddelas om detta direkt via email. Detta tillsammans med överblickbarheten av körningarna gör att det både går att hantera problem proaktiv och att de lösa dem snabbare när de väl uppstår.

Varför Data Factory?

Data Factory är ett användbart verktyg för kombinera flera olika datakällor. Företag har ofta många olika system som de sparar data i och då är Data Factory ett bra val för att sammanföra dessa. Eftersom tjänsten redan har många inbyggda konnektorer till olika datakällor så förenklas processen att kombinera dem. Alternativet, att integrera dessa källor på egen hand, skulle både vara dyrt och komplicerat eftersom det då skulle behöva skapas egna lösningar.

I Data Factory går det också att köra stora datamängder eftersom den körs på en Spark-motor. Det är en snabb motor som är lämpad för just stora datamängder.

Azure Databricks

Marknadsledande fördelar

Marknadsledande

Kraftfull motor

Obegränsad skalning

Power BI

KONFIGURATION

Överblick

Säkerthet

Säkerhet

Välj språk

Dynamisk

Hanterar kraftfulla AI-modeller

Med parametrar kan du skapa dynamiska flöden som kan användas till olika filer, tabeller eller källor. Detta spar tid och ger dessutom en kostnadseffektiv förvaltning.

Automatisering

FÖRVALTNINGSBARHET

Det bästa av två världar

Power Apps

Kraftfulla insikter

Integrerbart

Kostnadseffektiv

Helhetstjänst

Serverlös lösning

Arbetsflöden utan kod

Inbyggd säkerhet

Azure Data Factory har lagt vikt på att göra integrering av olika datakällor tillgängligt för de som inte har programmeringskunskaper. Det går alltså att skapa arbetsflöden utan att skriva någon kod alls!

Tillgänglighet

DRIVARHANTERING

Flexibel

Power Automate

Enhetlig miljö

Ingen inlåsningseffekt

Modern

Tillgänglighet

Användningsbaserad

Heading

OneLake och öppna format

För de som använder SSIS är det lätt att förflytta SSIS-paket till och köra dessa i Azure Data Factory. Integration Runtime gör det möjligt!

Effektivisera budgetarbetet

Många verksamheter gör sin budget i Excel, något som till en början kan kännas väldigt strukturerat och lätt. Över tid växer dock verksamheten och komplexiteten blir allt större, vilket gör det allt krångligare att arbeta i verktyget. Det kan resultera i många timmar övertid för att hinna med budgetarbetet och en rädsla för att siffrorna inte stämmer.

Med Planacy är det alltid enkelt eftersom plattformen är byggd för att hantera en komplex verklighet och kan växa tillsammans med ert företaget. Kontakta oss så kan vi hjälpa er att bli mer effektiva och datadrivna!

Vi hjälper dig!

Marknadsledande fördelar

Flexibilitet

Arkitektur

Marknadsledande

API Management

Med parametrar kan du skapa dynamiska flöden som kan användas till olika filer, tabeller eller källor. Detta spar tid och ger dessutom en kostnadseffektiv förvaltning.

Skalbarhet

Prissättning

Se data på nya sätt

Azure Functions

Azure Data Factory har lagt vikt på att göra integrering av olika datakällor tillgängligt för de som inte har programmeringskunskaper. Det går alltså att skapa arbetsflöden utan att skriva någon kod alls!

Säkerhet

Minskad administration

Åtkomst överallt

Azure Data Factory

För de som använder SSIS är det lätt att förflytta SSIS-paket till och köra dessa i Azure Data Factory. Integration Runtime gör det möjligt!

Flexibilitet

Arkitektur

Marknadsledande

Accelererande

Med parametrar kan du skapa dynamiska flöden som kan användas till olika filer, tabeller eller källor. Detta spar tid och ger dessutom en kostnadseffektiv förvaltning.

Skalbarhet

Prissättning

Se data på nya sätt

Intelligent

Azure Data Factory har lagt vikt på att göra integrering av olika datakällor tillgängligt för de som inte har programmeringskunskaper. Det går alltså att skapa arbetsflöden utan att skriva någon kod alls!

Säkerhet

Minskad administration

Åtkomst överallt

Automatiserat

För de som använder SSIS är det lätt att förflytta SSIS-paket till och köra dessa i Azure Data Factory. Integration Runtime gör det möjligt!

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss