Azure Integration Services

Våra BI-konsulter är experter på Azure Integrations Services och har mångårig erfarenhet av integrationsplattformar. Kontakta oss för att prata om era möjligheter kring Microsoft Azure Integration Services!

Boka möte

Vad är Azure Integration Services?

Azure Integration Services är en samling molntjänster för integrering av applikationer, tjänster, program och data. Den består av Data Factory, Functions, Logic Apps, API Management, Service Bus och Event Grid.

Valet av Integration Services tjänst beror på vad du vill göra. Om du vill publicera säkra API:er, så väl för interna och externa utvecklare är API Management rätt val. Med Service Bus kan säkra flöden av meddelanden skapas genom att koppla samman molnbaserade och on-premise applikationer. Data Factory kan hjälpa dig att visuellt integrera olika datakällor för att kunna göra olika ETL och ELT flöden med hjälp av dess många inbyggda konnektorer. I Logic Apps kan du skapa arbetsflöden och automatisera företagsprocesser både för molnbaserade tjänster och lösningar on-premise. Vidare kan du med Functions snabbt komma i gång med att köra kod i en serverlös och händelsedriven plattform. Till sist används Event Grid till att förenkla utvecklingen av olika händelsedrivna appar genom att dirigera olika händelser i en fullt hanterad plattform.

Alla dessa plattformstjänster samlas alltså under Azure Integration Services och ger dig ett brett utbud av verktyg att lösa din organisations utmaningar med.

Varför Azure Integration Services?

I Integration Services molntjänster finns många olika funktionsområden som öppnar upp möjligheterna för vad du kan åstadkomma. Eftersom Microsoft är världsledande inom integrationsverktyg kan du även vara säker på att få en modern och pålitlig tjänst med avseende på prestanda såväl som i säkerhetshänsyn.

En annan stor fördel med Azure Integration Services är att de är serverlösa vilket resulterar i att det inte finns några stora startkostnader. Det går också att skala upp och ned beroende på behov. Det är alltså lätt att komma i gång, och dessutom betalar du endast för förbrukningen du använder.

Azure Databricks

Marknadsledande fördelar

Marknadsledande

Kraftfull motor

Obegränsad skalning

Power BI

KONFIGURATION

Överblick

Säkerthet

Säkerhet

Välj språk

Dynamisk

Hanterar kraftfulla AI-modeller

API:er en viktig tillgång för en organisation och se ska förvaltas under hela sin livscykel. Azure API Management gör även att förvaltningen blir mer kostnadseffektiv; organisationen kan hantera olika API:er, under hela deras livscykel, i en och samma plattform vilket effektiviserar och underlättar deras arbete.

Automatisering

FÖRVALTNINGSBARHET

Det bästa av två världar

Power Apps

Kraftfulla insikter

Integrerbart

Kostnadseffektiv

Helhetstjänst

Serverlös lösning

Arbetsflöden utan kod

Inbyggd säkerhet

Azure Functions är en serverlös lösning där kod kan köras. Den är händelsedriven och förenklar komplexa problem. Utvecklaren slipper lägga energi på vilken miljö som ska användas, hur distributionen ska ske och hur infrastrukturen runt omkring ska hanteras.

Tillgänglighet

DRIVARHANTERING

Flexibel

Power Automate

Enhetlig miljö

Ingen inlåsningseffekt

Modern

Tillgänglighet

Användningsbaserad

Heading

OneLake och öppna format

Data Factory är ett användbart verktyg för kombinera flera olika datakällor. Företag har ofta många olika system som de sparar data i och då är Data Factory ett bra val för att sammanföra dessa. Eftersom tjänsten redan har många inbyggda konnektorer till olika datakällor så förenklas processen att kombinera dem.

Effektivisera budgetarbetet

Många verksamheter gör sin budget i Excel, något som till en början kan kännas väldigt strukturerat och lätt. Över tid växer dock verksamheten och komplexiteten blir allt större, vilket gör det allt krångligare att arbeta i verktyget. Det kan resultera i många timmar övertid för att hinna med budgetarbetet och en rädsla för att siffrorna inte stämmer.

Med Planacy är det alltid enkelt eftersom plattformen är byggd för att hantera en komplex verklighet och kan växa tillsammans med ert företaget. Kontakta oss så kan vi hjälpa er att bli mer effektiva och datadrivna!

Vi hjälper dig!

Marknadsledande fördelar

Flexibilitet

Arkitektur

Marknadsledande

API Management

API:er en viktig tillgång för en organisation och se ska förvaltas under hela sin livscykel. Azure API Management gör även att förvaltningen blir mer kostnadseffektiv; organisationen kan hantera olika API:er, under hela deras livscykel, i en och samma plattform vilket effektiviserar och underlättar deras arbete.

Skalbarhet

Prissättning

Se data på nya sätt

Azure Functions

Azure Functions är en serverlös lösning där kod kan köras. Den är händelsedriven och förenklar komplexa problem. Utvecklaren slipper lägga energi på vilken miljö som ska användas, hur distributionen ska ske och hur infrastrukturen runt omkring ska hanteras.

Säkerhet

Minskad administration

Åtkomst överallt

Azure Data Factory

Data Factory är ett användbart verktyg för kombinera flera olika datakällor. Företag har ofta många olika system som de sparar data i och då är Data Factory ett bra val för att sammanföra dessa. Eftersom tjänsten redan har många inbyggda konnektorer till olika datakällor så förenklas processen att kombinera dem.

Flexibilitet

Arkitektur

Marknadsledande

Accelererande

API:er en viktig tillgång för en organisation och se ska förvaltas under hela sin livscykel. Azure API Management gör även att förvaltningen blir mer kostnadseffektiv; organisationen kan hantera olika API:er, under hela deras livscykel, i en och samma plattform vilket effektiviserar och underlättar deras arbete.

Skalbarhet

Prissättning

Se data på nya sätt

Intelligent

Azure Functions är en serverlös lösning där kod kan köras. Den är händelsedriven och förenklar komplexa problem. Utvecklaren slipper lägga energi på vilken miljö som ska användas, hur distributionen ska ske och hur infrastrukturen runt omkring ska hanteras.

Säkerhet

Minskad administration

Åtkomst överallt

Automatiserat

Data Factory är ett användbart verktyg för kombinera flera olika datakällor. Företag har ofta många olika system som de sparar data i och då är Data Factory ett bra val för att sammanföra dessa. Eftersom tjänsten redan har många inbyggda konnektorer till olika datakällor så förenklas processen att kombinera dem.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss