Azure Synapse Analytics

Just nu erbjuder vi en kostnadsfri halvdagsworkshop för att gå igenom en tänkbar förflyttning

av ert befintliga data warehouse till Azure Synapse Analytics. Läs mer via knappen!

Varför Azure Synapse Analytics?

Azure Synapse Anlytics är en vidareutveckling av Azure SQL Data Warehouse och utgör en sammanslagning av stordataanalys, datalagring och dataintegration. Synapse är den första analystjänsten som har kapacitet att sammanfoga flera teknologier till en och samma arbetsyta. Det gör att man med Azure Synapse Analytics slipper växla mellan olika verktyg för att skapa innovativa lösningar och istället kan erhålla insikter från all företagsdata från ett och samma verktyg på ett ögonblick. Med Synapses förmåga att hämta, förbereda, träna, hantera och distribuera data blir det enkelt att stödja användningen av bland annat Business Intelligence och maskininlärning.


Nyfiken på vad en förflyttning av ert befintliga data warehouse till Synapse skulle skapa för möjligheter för er? Då rekommenderar vi att delta på vår kostnadsfria halvdagsworkshop!

Azure Synapse Analytics

Webinar: Lär dig mer om Synapse

I samband med att Azure Synapse Analytics nu blivit General Available har

Business Visions VD, Michael Bjelvenmark, spelat in ett introduktionswebinar.

Obegränsad skalning

Med Azure Synapse Analytics kan insikter levereras från all data i en hastighet som aldrig tidigare har varit möjligt.

Kraftfulla insikter

Det är enklare än någonsin att använda sig av BI och maskininlärning, någonting som gör det möjligt att producera kraftfulla insikter.

Enhetlig miljö

Synapse Studio erbjuder en enhetlig arbetsyta för dataförberedelser, datahantering, informationslager, stordata och AI-uppgifter, som gör det möjligt att bygga analyslösningar med en enhetlig upplevelse.

Överlägsen säkerhet

Microsoft Azures säkerhets- och sekretessfunktioner är inbyggda i Synapse och är marknadens främsta och mest avancerade funktioner.

Ny artikel: 3 skäl till att Azure Synapse Analytics borde vara med i er framtidsplan

Michael Bjelvenmark, VD & Partner

Vill ni veta mer om Azure Synapse Analytics?

Michael är ansvarig för Azure Synapse Analytics. Har några

funderingar eller frågor får ni gärna kontakta honom.