Power Apps

Våra BI-konsulter är specialister på Microsoft Power Apps och hjälper er med att bygga moderna och användarvänliga applikationer för att effektivisera era interna processer. Kontakta oss för att prata om era möjligheter med Microsoft Power Apps!

Boka möte

Vad är Power Apps?

Power Apps är tillsammans med Power BI, Power Automate och Power Virtual Agents en del av Microsoft Power Platform. Power Platform i sin helhet möjliggör bland annat dataanalys, kundanpassade applikationer och automatiserade processer. Med hjälp av Power Apps går det att utveckla skräddarsydda appar utifrån företags unika behov. Våra BI-konsulter är certifierade inom området och kan skapa appar utifrån er affärslogik och era specifika önskemål. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för vilka appar som är möjliga att utveckla i Power Apps. Exempelvis skulle en administrativ process så som ansökan om ledighet kunna effektiviseras genom en app som hanterar ledighetsansökningar. Kontakta oss för att prata om era möjligheter med Power Apps!

Varför Power Apps?

Möjligheterna är många med Power Apps, en av fördelarna med plattformen är att den går att koppla till era befintliga datalager och samla data från flera olika källor i en enda app. Det innebär alltså att Power Apps både kan integreras med data som ligger lagrat i molnet och med data som ligger lagrat on-premise.

Power Apps kan användas för att på ett effektivt sätt informera samtliga inom en organisation och för att lyckas genomföra arbetsuppgifter på ett enhetligt och kvalitativt sätt. Power Apps är ett bra verktyg för automatisering av manuella affärsprocesser.

Azure Databricks

Marknadsledande fördelar

Marknadsledande

Kraftfull motor

Obegränsad skalning

Power BI

KONFIGURATION

Överblick

Säkerthet

Säkerhet

Välj språk

Dynamisk

Hanterar kraftfulla AI-modeller

Samtliga komponenter i Power Platform kan sömlöst integreras vilket kan bidra till mer kvalitativt arbete och effektivare arbetsflöden för ert företag. Plattformen gör det möjligt att samla data från flera olika datalager i en app som användare sedan kan interagera med.

Automatisering

FÖRVALTNINGSBARHET

Det bästa av två världar

Power Apps

Kraftfulla insikter

Integrerbart

Kostnadseffektiv

Helhetstjänst

Serverlös lösning

Arbetsflöden utan kod

Inbyggd säkerhet

Vid användning av Power Apps medföljer affärslogik och arbetsflöden som gör att manuella processer kan automatiseras i den app som skapas. Genom att digitalisera era processer minskar det manuella arbetet vilket innebär att ni får mer tid över till annat.

Tillgänglighet

DRIVARHANTERING

Flexibel

Power Automate

Enhetlig miljö

Ingen inlåsningseffekt

Modern

Tillgänglighet

Användningsbaserad

Heading

OneLake och öppna format

En stor fördel med Power Apps är tillgängligheten och enkelheten att dela appar med användare. Anställda kan komma åt företagets appar i webbläsaren, på mobila enheter eller via Microsoft Teams.

Effektivisera budgetarbetet

Många verksamheter gör sin budget i Excel, något som till en början kan kännas väldigt strukturerat och lätt. Över tid växer dock verksamheten och komplexiteten blir allt större, vilket gör det allt krångligare att arbeta i verktyget. Det kan resultera i många timmar övertid för att hinna med budgetarbetet och en rädsla för att siffrorna inte stämmer.

Med Planacy är det alltid enkelt eftersom plattformen är byggd för att hantera en komplex verklighet och kan växa tillsammans med ert företaget. Kontakta oss så kan vi hjälpa er att bli mer effektiva och datadrivna!

Vi hjälper dig!

Marknadsledande fördelar

Flexibilitet

Arkitektur

Marknadsledande

API Management

Samtliga komponenter i Power Platform kan sömlöst integreras vilket kan bidra till mer kvalitativt arbete och effektivare arbetsflöden för ert företag. Plattformen gör det möjligt att samla data från flera olika datalager i en app som användare sedan kan interagera med.

Skalbarhet

Prissättning

Se data på nya sätt

Azure Functions

Vid användning av Power Apps medföljer affärslogik och arbetsflöden som gör att manuella processer kan automatiseras i den app som skapas. Genom att digitalisera era processer minskar det manuella arbetet vilket innebär att ni får mer tid över till annat.

Säkerhet

Minskad administration

Åtkomst överallt

Azure Data Factory

En stor fördel med Power Apps är tillgängligheten och enkelheten att dela appar med användare. Anställda kan komma åt företagets appar i webbläsaren, på mobila enheter eller via Microsoft Teams.

Flexibilitet

Arkitektur

Marknadsledande

Accelererande

Samtliga komponenter i Power Platform kan sömlöst integreras vilket kan bidra till mer kvalitativt arbete och effektivare arbetsflöden för ert företag. Plattformen gör det möjligt att samla data från flera olika datalager i en app som användare sedan kan interagera med.

Skalbarhet

Prissättning

Se data på nya sätt

Intelligent

Vid användning av Power Apps medföljer affärslogik och arbetsflöden som gör att manuella processer kan automatiseras i den app som skapas. Genom att digitalisera era processer minskar det manuella arbetet vilket innebär att ni får mer tid över till annat.

Säkerhet

Minskad administration

Åtkomst överallt

Automatiserat

En stor fördel med Power Apps är tillgängligheten och enkelheten att dela appar med användare. Anställda kan komma åt företagets appar i webbläsaren, på mobila enheter eller via Microsoft Teams.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss