accelerera er AI

Kom igång eller optimera ert användande av AI

Kom igång med affärsnära AI

Att implementera AI som en del av beslutsprocessen hos våra kunder är ett av våra största fokusområden. Behovet av proaktivt beslutsfattande ökar drastiskt, samtidigt som de teknologiska möjligheterna blir allt mer tillgängliga. Att använda AI som en del av beslutsfattandet innebär att göra en avancerad analys av stora mängder data som mynnar ut i predikterade händelser av framtiden. Det resulterar vidare i att ni kan fatta välgrundade beslut, skapa konkurrenskraftiga strategier och kunna optimera er verksamhet på ett helt nytt plan.

Vi har ett flertal certifierade Data Scientists som kan åta sig konsultuppdrag och hjälpa er att bli mer proaktiva. Deras verktygslåda innefattar Azure Machine Learning Studio, Databricks, språk som R och Python och möjligheterna med Microsofts kognitiva tjänster.

Artificiell intelligens
Workshop artificiell intelligens

Webinar: Möjligheterna med AI & ett proaktivt beslutsfattande

Har du en vision om att alltid ligga ett steg före konkurrenterna? Det är möjligt genom predikterade händelser av framtiden för att sedan ta proaktiva beslut därefter. Ta första steget till ett proaktivt beslutsfattande idag genom vårt webinar som är i samarbete med Microsoft!

Vad vi erbjuder

Workshop: AwA - Accelerera med Ai

Vårt erbjudande AwA - Accelerera med AI är en kostnadsfri workshop där ni tillsammans med Business Visions Data Scientists definierar en frågeställning baserat på befintlig datakälla. Om ni känner er redo efter workshopen påbörjar vi vårt värdefulla startpaket som ger er ett bättre beslutsunderlag inför en större implementation! Läs mer om startpaketet och workshopen via knappen nedan - den absolut enklaste och mest kostnadseffektiva steget för att komma igång med AI!


Vi bygger våra AI-lösningar i Azure Machine Learning Studio eller Databricks, där skapar vi en modell som identifierar samband i datakällan och förutser nya utfall för att ni ska kunna bli mer datadrivna och proaktiva.

Workshop artificiell intelligens
AI mentoring

AI Mentoring

Precis som för Power BI tror vi på Self Service AI och med de investeringar Microsoft gjort i Azure Machine Learning Studio kommer Controllers eller andra Super Users själva kunna bygga sina modeller. För att stödja denna demokratisering av AI har vi utformat ett erbjudande som vi kallar för AI Mentoring. Vilket innebär att våra Data Scientists är mentorer till era AI-användare och hjälper dem att definiera frågeställningar samt tolka resultaten av modellerna.

Ny artikel: AI - Endast en trend eller nästa teknologiskifte?

Artificiell intelligens (AI) är ett begrepp som används flitigt idag men frågan är om det bara är en ny trendig teknologi eller är det nästa teknologiskifte och ett vitalt steg att ta för att överleva i framtiden som företag? Finn svaret i vår artikel!

AI mentoring

Kim Grandell, Partner / Data Scientist / Specialist AI & IoT

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Kim är certifierad Data Scientist och ansvarig för projekt inom AI. Prata

med Kim för att ta reda på möjliga applikationsområden inom AI som passar er.