Intelligent integrationsplattform

Vi erbjuder en integrationsplattform som är intelligent och företagsanpassad

Business Visions intelligenta integrationsplattform

Vår integrationsplattform bygger på Azure Integration Services som för samman komponenter som Logic Apps, API Management och Data Factory. Integrationsplattformen erbjuder ett ramverk för hur data hämtas, transformeras och flyttas, säkert och kontrollerat. Med en central informationsmodell där flera system sätts i relation till varandra byggs gemensamma terminologier och strukturer upp, som behövs för att alla ska prata samma språk och se samma sanning. Det blir tydligt märkbart när slutanvändaren endast behöver logga in i ett uppföljningsverktyg för att nå sitt mål.


Boka ett möte med Johan idag för att diskutera era framtida möjligheter med integrationsplattformen.

IoT

Vad gör plattformen intelligent?

Vanligtvis används specifika verktyg för att automatisera en viss del av en process. Med Business Visions intelligenta integrationsplattform automatiseras och anpassas flera processer samtidigt - helt efter kundens unika behov. Antalet datakällor som kan adderas till plattformen är helt obegränsat, för en flexibilitet utöver det vanliga. Automation bidrar även till intelligensen, med enkla medel automatiserar vi tidskrävande uppgifter och kopplar på notifieringar för att ni enklare ska ta beslut.

Vad vi erbjuder

IoT

Workshop: AwA - Intelligent integrationsplatform + startpaket

Vårt erbjudande AwA - Intelligent integrationsplattform är en kostnadsfri workshop där ni tillsammans med Business Visions arkitekter analyserar befintliga datakällor och dess integrationer samt tar hänsyn till eventuella nya krav och behov. Efter workshopen påbörjar vi ett startpaket där vi ansluter en utvald datamängd till integrationsplattformen i Azure för att ge er en uppfattning om hur lösningen fungerar i praktiken och ett bättre beslutsunderlag inför större implementation. Läs mer om och anmäl dig till workshopen och startpaketet via knappen nedan!

Djupare förståelse för integrationsplattformen

I vår nedladdningsbara PDF kan du läsa om det mervärde Business Visions intelligenta integrationsplattform erbjuder, en redogörelse över hämtningsmetoder och vilka datakällor vi hämtar data ifrån samt vilka metoder vi tillgängliggör data på.

Johan Klövstedt, CTO & Partner

VILL NI UTFORSKA MÖJLIGHETERNA MED vår intelligenta integrationsplattform?

Johan Klövstedt är CTO och Partner på Business Vision och är specialist på att hjälpa kunder att nyttja möjligheterna med vår integrationsplattform efter verksamhetens unika behov. Boka ett möte med Johan idag för att diskutera era framtida möjligheter.