E-guider

Inspireras av våra e-guider och få en inblick i hur just er verksamhet skulle kunna bli mer datadriven.

E-guide: Effektiv lönsamhetsanalys för tillverkande företag med Microsoft Fabric

De senaste åren har kantats av olika världsoroligheter som skakat om tillverkningsindustrin. En av de mest påtagliga utmaningarna för tillverkande företag idag är att den finansiella kontrollen och ekonomistyrningen har genomgått betydande förändringar. Logistikproblemen har blivit mer påtagliga då leverantörskedjor störts vilket påverkat produktionsschemat och skapar en ökad kapitalbindning i lagret. Utöver det har inflationen blivit en betydande faktor där råvaror och komponenter har gjort det svårt att förutse kostnaderna för produktion samt förutse lönsamhet vid orderläggning.

Genom användning av en modern dataplattform för analys som möjliggör realtidsanalys av inleveranstrender och efterfrågan kan företag öka flexibiliteten och bättre förbereda sig för oförutsägbara förändringar, vilket är avgörande för välgrundade beslut och strategiskt agerande i en komplex och snabbrörlig miljö.

Men hur börjar man? Det går vi igenom i den här guiden.

Rekommenderade blogginlägg