Framtidssäkra er dataplattform

Vi hjälper er att flytta till Microsoft Azure för att säkra er framtid

Vi hjälper er att flytta till Microsoft Azure

Med skalbara och moderna verktyg i molnet kan organisationer i alla storlekar få samma möjlighet till insikt och förståelse för den egna verksamheten. För att framtidssäkra er dataplattform hjälper vi er att förflytta er lösning till molnet, Microsoft Azure. Med en molnplattform kan den tid som er IT-avdelning allokerar till driftstekniska frågor istället omfördelas till affärsstöd, vilket är betydelsefullt då en datadriven organisation behöver en affärsmässig IT-avdelning. Molnplattformsleverantörer har även en hög säkerhet inbyggd i sina system som kan vara svår, tidskrävande och kostsam att upprätthålla vid en egen förvaltning.

Microsoft Azure

Ny artikel: Fyra anledningar till att framtidssäkra er dataplattform

Michael Bjelvenmark är VD på Business Vision och i denna artikel beskriver han vilka möjligheter det finns med just Microsoft Azure, den marknadsledande molnplattformen. Han djupdyker inom fyra intressanta områden och vägleder dig i hur ni maximerar användningen av Azure. Det här vill du inte missa! Ladda ner artikeln via knappen nedan.

Fördelar med att flytta till Microsoft Azure

FLEXIBILITET

För att kunna möta nya krav som kräver omedelbar skalning av infrastrukturen är det av betydelse att ha en plattform som är flexibel.

skalbarhet

Istället för att betala för servrar som kostar mycket pengar och utan vetskap om att man kommer nyttja all kapacitet, kan man istället med en molnplattform skala kapaciteten exakt efter de behov man har över tid och endast betala för det man utnyttjar.

SÄKERHET

En stor fördel med Microsoft är att ni alltid kommer kunna tillhandahålla er den senaste teknologin och unik hotinformation som ni får per automatik utan interna initiativ. Det finns dessutom inbyggda säkerhetskontroller i Microsoft Azure.

Azure Synapse Analytics

Azure Synapse Anlytics är en vidareutveckling av Azure SQL Data Warehouse och utgör

en sammanslagning av stordataanalys, datalagring och dataintegration. Vi hjälper er

att börja producera kraftfulla insikter med Azure Synapse Analytics!

Vad vi erbjuder

data- & analysplattform i Azure

Vår process för att hjälpa företag att flytta till molnet har vi döpt till AwA, Ashore with Azure. Det är ett erbjudande som tagits fram i nära samarbete med Microsoft för att hjälpa nya och befintliga kunder att enkelt och tydligt ta tillvara på möjligheterna med molnet. I samarbete med er personal leder våra Azure-arkitekter er transformationsprocess.


Vi börjar alltid med vår kostnadsfria workshop, AwA - Framtidssäkra er dataplattform, där vi går igenom era utmaningar och framtida behov. Om ni känner er redo efter workshopen påbörjar vi vårt värdefulla startpaket för att ni ska få ett bättre beslutsunderlag inför en större implementation! Läs mer om startpaketet och workshopen via knappen nedan - den absolut bästa starten för att framtidssäkra er dataplattform!

Workshop Azure

Visste du att...

Vi är experter på att bygga dataplattformar genom en kombination av marknadsledande Microsoft Azure och Snowflake, en dataplattformstjänst med en unik arkitektur och en vision om att enkelt tillgängliggöra data till

användarna - Vi skapar det bästa av två världar!

Data Warehouse Automation

Vanligtvis är det tidskrävande att bygga ett datalager och komplicerat att underhålla det. Data Warehouse automation (DWA) är processen för att accelerera, automatisera och förenkla utvecklingen och underhållet av datalagret men samtidigt behålla en hög kvalitet. För att stötta våra kunder med DWA är Business Vision partner med TimeXtender, som erbjuder en automatiserad och kraftfull plattform för data management som gör implementeringen och underhållningen av datalageret snabbt, effektivt och framtidssäkrat.

En integrationsplattform ger ett ramverk och en metodik

Att använda sig av moderna verktyg för att hämta data, är ett vitalt steg i resan till att bli en datadriven organisation. Utan tillgång till aktuell och relevant data, är det svårt att ta informerade beslut. Att investera i en integrationsplattform kan generera en rad olika fördelar för ditt företag. Men för att på ett effektivt, snabbt och smart sätt kunna hämta betydelsefull data finns det ett par utmaningar att ha i åtanke. Ladda ner E-boken för att ta reda på hur er datainsamling kan bli mer effektiv.

Utan integrationsplattform

Med integrationsplattform

Ett ramverk för ett modernt datalager

Den datadrivna organisationen behöver en Modern Data Estate, vilket innebär ett ramverk som tillåter att det går att hantera data från alla system på ett och samma ställe. För att skapa ett ramverk för en Modern Data Estate är det flera områden som behöver finnas på plats och vi kan hjälpa er inom alla dessa områden.

Datawarehousing

Business Vision har lång erfarenhet av att leverera datalager och våra konsulter genomgår en gedigen utbildning i att följa vår metodik och projektmodell. Resultatet av detta hantverk att strukturera data för analys är ännu och kommer fortsatt att vara kärnan i ett modernt Data Estate.

SQL Server experter

Utnyttja kraften i SQL Servers plattform för att erhålla högre tillgänglighet eller anpassad tillgänglighet för kall data, bättre prestanda och högre säkerhet. SQL Server-plattformen är fylld med fantastiska teknologier som exempelvis Columnstore Index, Stretch database, Data Masking och Always-on som bör utnyttjas i ett modernt datalager.

Cloud Integration

Inhämtning av ostrukturerad och strömmande data eller all data, som krävs för att kunden ska bli datadriven, har lett till att vi byggt upp kompetens kring Microsoft tjänster för IoT som exempelvis IoT Hub, Stream Analytics samt Azure Event Hubs och Azure Functions.

Big Data

För att hantera effektiv lagring, och bearbetning av ostrukturerad data, krävs kompetenser kring Big Data-verktyg som Azure Data Lake, Azure Synapse samt Azure Databricks. Dessa kraftfulla verktyg kompletterar det traditionella datalager i SQL Server eller Azure Synapse.

Vill ni veta mer?

Michael har mångårig erfarenhet av utveckling och migrering till Microsoft Azure. Kontakta honom för att få svar på era frågor.