Effektivisera era planeringsprocesser

Business vision har stor erfarenhet av att skapa lösningar som hjälper företag

att få effektivare planeringsprocesser med hjälp av modernt beslutsstöd.

En enkel och värdeskapande planeringsprocess

Vi tycker att budget-, prognos- och planeringsarbetet ska vara en tid för analys istället för tidskrävande och repetitiv manuell inmatning av siffror, vilket ofta resulterar i sämre kvalitet och säkerhet. Vår mission är att skapa effektiva styrmedel för att ni ska kunna optimera er verksamhet och kunna bli mer framgångsrika. Vi har arbetat med att effektivisera planeringsprocesser i 20 år och vi är experter på att integrera era samverkansprocesser med ert övriga beslutsstöd för att det ska bli en naturlig del av det operativa arbetet.


Effektiv planeringsprocess
Effektiv planeringsprocess

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder två unika planeringsverktyg, Plannica och Planacy som är helt integrerade med Microsofts dataplattform. De stora vinsterna med de båda verktygen är att er planeringsprocess på ett naturligt sätt kan integreras sömlöst med era befintliga system. Vi effektiviserar även era planeringsprocesser med Microsoft Power Platform.


Planacy

Planacy

För att kunna fatta kvalificerade och framgångsrika beslut behöver verksamheten planeras och analyseras – både operativt och finansiellt. Med Planacy får ni en plattform som ger er en snabbare, säkrare och mer kollaborativ planeringsprocess, som blir enklare och mer värdeskapande. Business Vision är partner till Planacy och kan ta ett heltäckande ansvar för leveransen. Business Vision är också nära samarbetspartner med Microsoft och kan leverera Power BI i nära integration med Planacy.

Plannica

Plannica

Plannica är ett unikt planeringsverktyg som har flera system för budgetering, prognos och personalplanering och kan integreras i er befintliga beslutsstödsportal. Plannica har stöd för att integrera planeringsprocesser i både Power BI och SharePoint och det medför att aktuella parter kommer att både kunna analysera och planera sina processer på samma arbetsyta. Med Plannica lagras all data direkt i ert datalager och blir direkt konsoliderad, vilket innebär att ingen manuell handpåläggning krävs för att ni ska kunna se er planering över hela organisation direkt i er beslutsstödsportal.

Microsoft Power Platform

Microsoft Power PLatform

Med verktygen i Microsofts Power Platform (Power BI, Power Apps, Power Automate och Power Virtual Agents) hjälper vi er att bygga flöden och appar för att effektivisera era interna processer. Dessa moderna verktyg för att ni kan arbeta smartare och därmed frigöra tid till mer värdeskapande uppgifter. Denna plattform kan exempelvis användas för inmatning av nyckeltal, projektanmälningar, semesteransökningar och uppföljning av hållbarhetsmål. Det är helt enkelt fantasin som sätter stopp för vad som är möjligt!

Intresserad av seminarium?

Nyfiken på hur Planacy fungerar i praktiken? Välkommen på frukostseminarium där vi demonstrerar verktyget för er. Välkommen att boka in en tid!


Med hänsyn till Covid-19 håller vi endast webinar.

Planacy Seminarium

Nyfiken på att veta mer?

Med vår expertis på Microsofts BI-plattform och med våra egna lösningar

kan vi hjälpa er organisation att effektivisera dessa viktiga styrmedel.

Michael Bjelvenmark, VD & Partner

Michael är VD och partner. Kontakta gärna honom om ni vill veta hur vi

skulle kunna hjälpa er med er budget-, prognos och planeringsprocess.