Vad vi kan

Business Vision har lång erfarenhet av beslutsstöd. Läs mer om några projekt och exempel på problem vi har löst.

hantera stora mängder data med azure databricks

Den ständigt växande mängden data som MMS tar hand om varje dag måste dels lagras men främst göras tillgänglig för analytiker och andra konsumenter i och utanför verksamheten. Klassiska arbetslaster som ETL-jobb måste tänkas om och göras skalbara för att de ska kunna växa med datamängden och på så sätt framtidssäkra lösningarna samtidigt som plattformen måste stödja alla typer av Big Data-verktyg som Machine Learning, Deep Learning och avancerade analyser. Utmaningen ligger i att flytta de befintliga delarna till molnet och använda teknik som går att skala i och med att datamängderna växer.

en modern bi-plattform i molnet

McRF (Moped & Motorcykelbranschens riksförbund) är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Business Vision har byggt en ny modern BI-plattform i molnet med Azure, Power BI och SharePoint Online där målet med lösningen var att bidra till reducerad arbetstid med rapportering av nyregistreringar samt ge bättre analysmöjligheter för att förstå hela eller delar av marknaden.

NYCKELTALSUPPFÖLJNING

HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige. Business Vision har tillsammans med kunden utvecklat ett analysverktyg baserat på Microsoft Power BI. Resultat blev att man genast kunde få fram helt nya insikter och jämförelser på ett enkelt och dynamiskt sätt.

processoptimering

Från ett komplicerat flöde till ett bättre strukturerat och delvis automatiserat flöde. Läs mer om hur Lejonfastigheter fick ner sin ledtid med 66 procent efter att projektet färdigställts.

INKÖPSANALYS

Läs mer om hur vi stöttade ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med att få koll på sina externa kostnader.

ett modernt datalager i azure

Hemfrid är ett av Sveriges största städbolag med verksamhet i flera olika städer. Läs mer om hur de moderniserade delar av sin verksamhet med Azure.

IF OCH PLANNICA

If Skadeförsäkring är ett försäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Läs mer om hur de sköter sin boksluts-, budget och prognosprocess med Plannica.