Vad vi gjort

Vi har lång erfarenhet av beslutsstöd. Läs mer om några projekt

och exempel på problem vi har löst.

Vitamin Well

En implementation av Business Visions intelligenta integrationsplattform

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Med en vision om att skapa platser där människor vill vara är det viktigt för AMFF att kunna möta föränderliga krav som hyresgästerna och framtidens komplexa utmaningar ställer. För att växa tillsammans med dessa behov implementerade vi Business Visions intelligenta integrationsplattform.

En Lösning som möjliggör Analys av miljontals transaktioner i ett faktureringsflöde

HBV är en inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Med deras befintliga lösning kunde HBV enbart hämta aggregerad data på månadsbasis och såg ett behov av att hämta data oftare och mer detaljerat. Business Vision skapade en modern BI-plattform i molnet med Microsoft Azure och Power BI.

Vitamin Well

En effektiv och värdeskapande planeringsprocess i Planacy

Vitamin Well är företaget som erbjuder drycker berikade med vitaminer och mineraler. Företaget hade ett behov av att minska användningen av Excel för att kunna eliminera dubbelarbete och tidskrävande processer. Vi hjälpte Vitamin Well genom att implementera, Planacy, en plattform för budget, prognos och planering för en effektivare och mer värdeskapande process.

Envirotainer

En robust, enkel och skalbar lösning med Jet Analytics

Envirotainer är den globala marknadsledaren inom säkra kyllösningar för läkemedelstransport. Företaget var i behov av att kunna konsolidera koncernen med bibehållen detaljering. Lösningen blev Jet Analytics från Insight Software, ett unikt automation-verktyg. Läs mer om hur lösningen hjälpte Envirotainer via knappen nedan.

180 grader

En flexibel Leads-plattform med Azure

180 grader hjälper företag som har hamnat i en svår ekonomisk situation att skapa bra förutsättningar för att bli lönsamma igen. Företaget saknade möjligheten att kunna förädla data från affärsinformation från svenska bolag och på ett enkelt sätt göra egna analyser. Business Vision har med Azure och Power BI byggt en flexibel leads-plattform.

L&T

en modern och flexibel iot-plattform

Serviceföretaget Lassila & Tikanoja vill bidra till en effektiv och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med deras kunder förlänger dem fastigheternas livstid, styr material till återvinning och minskar förbrukningen av energi. Business Vision har utvecklat en modern och flexibel lösning på Microsoft Azure IoT-plattform. Hela kedjan från integration till IoT-källor, lagring av sensordata, transformering samt visualisering av data i Power BI.

En effektiv och värdeskapande planeringsprocess i Planacy integrerat med Power BI

Försäkringsbolaget hade en komplex budgetprocess där många användare från varierande områden inom organisationen var delaktiga i arbetet. Vi hjälpte kunden genom att implementera Planacy, en plattform för budget, prognos och planering för en effektivare och mer värdeskapande process som även integrerades sömlöst med deras visualiseringsverktyg Power BI.

McRF

en modern bi-plattform i molnet

McRF (Moped & Motorcykelbranschens riksförbund) är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Business Vision har byggt en ny modern BI-plattform i molnet med Azure, Power BI och SharePoint Online där målet med lösningen var att bidra till reducerad arbetstid med rapportering av nyregistreringar samt ge bättre analysmöjligheter för att förstå hela eller delar av marknaden.

MMS

hantera stora mängder data med azure databricks

Den ständigt växande mängden data som MMS tar hand om varje dag måste dels lagras men främst göras tillgänglig för analytiker och andra konsumenter i och utanför verksamheten. Klassiska arbetslaster som ETL-jobb måste tänkas om och göras skalbara för att de ska kunna växa med datamängden och på så sätt framtidssäkra lösningarna samtidigt som plattformen måste stödja alla typer av Big Data-verktyg som Machine Learning, Deep Learning och avancerade analyser. Utmaningen ligger i att flytta de befintliga delarna till molnet och använda teknik som går att skala i och med att datamängderna växer.

Lejonfastigheter

processoptimering

Från ett komplicerat flöde till ett bättre strukturerat och delvis automatiserat flöde. Läs mer om hur Lejonfastigheter fick ner sin ledtid med 66 procent efter att projektet färdigställts.

HSB

NYCKELTALSUPPFÖLJNING

HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige. Business Vision har tillsammans med kunden utvecklat ett analysverktyg baserat på Microsoft Power BI. Resultat blev att man genast kunde få fram helt nya insikter och jämförelser på ett enkelt och dynamiskt sätt.

Hemfrid

ett modernt datalager i azure

Hemfrid är ett av Sveriges största städbolag med verksamhet i flera olika städer. Läs mer om hur de moderniserade delar av sin verksamhet med Azure.

Fabege

INKÖPSANALYS

Läs mer om hur vi stöttade ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med att få koll på sina externa kostnader.

Fabege

IF OCH PLANNICA

If Skadeförsäkring är ett försäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Läs mer om hur de sköter sin boksluts-, budget och prognosprocess med Plannica.